Gildegade 15
.
Gildegade 15
.
Gildegade 15
.
Gildegade 15
.
Gildegade 15
.
Gildegade 15
.
Gildegade 15
.
Gildegade 15
.

Gildegade 15 ligger på Gildegade 15 i Aabenraa Kommune. Bygningen er fredet og har tinglyst bevaringsdeklaration.

Bygningshistorie

Bygningen blev opført i 1752 for skibstømrermester Jacob Paulsen. I 1990'erne blev bygningen gennemgribende restaureret. Bygningen blev opført i 1752 for skibstømrermester Jacob Paulsen. I 1990'erne blev bygningen gennemgribende restaureret

Beskrivelse

Gildegade 15 er et grundmuret, nifags dobbelthus i én etage med teglhængt heltag, centralt placerede gavlkviste over to fag mod gade og gård, samt tofags karnapper med profilerede trægesimser i gadesidens yderfag. I rygningen sidder en enkelt skorstenspibe og i gårdsidens tagflade ses to mindre halvtagskviste. To granittrapper fører op til de to symmetrisk placerede hoveddøre. Bygningen har sort sokkel, hvidkalkede mure og er kendetegnet ved liljeformede murankre, initialer og årstallet 1752 i smedejern. Vinduerne er traditionelt udførte, nyere torammede og opsprossede vinduer. Alt træværk er gråmalet. I det indre har bygningen mod gården en åben planløsning med et delvist afskærmet køkken. Der er bevaret flere ældre bræddeskillevægge med udskårne fyldinger, alkover og énfyldingsdøre med håndsmedet beslagværk, samt dele af et ældre ildsted. Der er nyere trægulve og bræddelofter med synlige, profilerede bjælker. Tagetagen er uudnyttet og der er kælder under fire fag.

Miljømæssig værdi

Bygningen ligger i den middelalderlige Gildegade, hvor det med sin markante fremtræden, er med til at opretholde det historisk dominerede gadeforløb.

Kulturhistorisk værdi

I bygningens ydre knytter den kulturhistoriske værdi sig til det traditionelle, grundmurede og kalkede dobbelthus med profileret gesims og midterstillet gavlkvist, der er udsmykket med årstal og bygherrens initialer. Hertil kommer de egnskarakteristiske karnapper og liljeformede murankre. I bygningens indre knytter den kulturhistoriske værdi sig til de mange ældre bygningsdele, herunder bræddevægge, fyldingsdøre og lofter samt ildsted. Særlig kulturhistorisk værdi har de ældre, udskårne énfyldingsdøre med håndsmedede bukkehornsbeslag, de udskårne bræddeskillevægge med fyldinger samt de bevarede døre indtil de tidligere alkover. Hertil kommer de ældre listebeklædte skillevægsbrædder, der bærer tydelige tegn på at være tilhugget med økse.

Arkitektonisk værdi

I bygningens ydre relaterer den arkitektoniske værdi sig til den symmetriske fremtræden med to trapper og karnapper, samt centralt placeret gavlkvist og skorsten. Udtrykket er enkelt og traditionelt, med kalkede mure, gråmalet træværk og rødt tegltag. I bygningens indre relaterer den arkitektoniske værdi sig til den traditionelle farveholdning på bræddeskillevægge, døre og lofter, som på trods af den åbne planløsning, sikrer et stemningsfuldt og autentisk interiør.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om

Eksterne links