Slotsgade 3
.
Slotsgade 3
.
Slotsgade 3
.
Slotsgade 3
.
Slotsgade 3
.
Slotsgade 3
.

Slotsgade 3 ligger på Slotsgade 3 i Aabenraa Kommune. Bygningen er fredet og har tinglyst bevaringsdeklaration.

Bygningshistorie

Bygningen blev opført mellem 1744 og 1754 for tobaksfabrikant Nicolai Hinrichsen som et trefags bindingsværksgavlhus i to etager med grundmuret gadeside. (På et tidspunkt er gavlhuset blevet vendt og udvidet med et fag mod vest). Nicolai Hinrichsen står som ejer af huset frem til 1756, herefter ejede Rasmus Hansen Brøms huset frem til 1776.

Beskrivelse

På sydsiden af Slotsgade, der er en af de ældste gader i det gamle Aabenraa, ligger Slotsgade 3 som udgøres af et toetages langhus med en lille have bagved, der omkranses af en mandshøj mur. Langhuset er grundmuret med teglhængt rødt heltag og en muret skorstenspibe i rygningen. Gårdsidens øverste etage og østgavlen er af bindingsværk. Begge overgavle er bræddebeklædte. Gadesidens gesims er af formsten, og der er liljeformede murankre ud for begge bjælkelag. Den kurvehanksbuede døråbning, hvori der sidder rokokodørfløje, indrammes af en pilasterportal med svungen overbygning og en hustavle af granit. Mod gården sidder en nyere revledør med diagonalstillet vindue. Vinduerne er torammede og tredelte mod gaden, mens de mod de øvrige sider er småsprossede, et- og torammede vinduer. Soklen er sorttjæret, murflader hvidkalkede, bindingsværk og overgavl står sortmalede, vinduer og revledør er lyseblå-grå, mens rokokodøren er holdt i rødlige, gullige og blågrå nuancer.

Indvendigt er den ældre planløsning bevaret med en tværdiele, stuer mod gaden og bryggers og køkken med ildsted mod gården. En halvsvingstrappe fører op til første sal, hvor der en stue mod gaden og et værelse og et badeværelse mod gården. En kvartsvingstrappe fører videre op i tagetagen, der er udnyttet med to værelser. Der er optoglas på samtlige vinduer og foran hoveddøren er der en forsatsdør med glasfyldinger. Overfladerne fremtræder overvejende ældre, herunder synlige bindingsværksvægge og bræddeskillevægge, og der er bevaret flere ældre bygningsdetaljer herunder knægte og fyldingsdøre.

Miljømæssig værdi

Bygningen ligger i den middelalderlige Slotsgade, hvor den med sin markante fremtræden som et toetages langhus, er med til at opretholde det historisk dominerede, svungne gadeforløb. Hertil kommer den muromkransede grund, som indrammer den lille have.

Kulturhistorisk værdi

I det ydre knytter den kulturhistoriske værdi sig til facaden, som er udsmykket med liljeformede murankre og en indgangsportal, hvori der sidder en hustavle med inskription. Hertil kommer den udskårne hoveddør i rokokostil, der sammen med den øvrige del af facaden vidner om Aabenraas opblomstringsperiode i 1700-tallet, hvor skibsfart, handel og fiskeri bragte velstand til byen. I det indre knytter den kulturhistoriske værdi sig til, at den ældre planløsning velbevaret med tværdiele og køkkenildsted. Hertil kommer de bevarede ældre bygningsdele og -detaljer, herunder det ældre ølandsflisegulv i dielen, de bræddebeklædte ydervægge og bræddeskillevæggene, det synlige bjælkelag med loftsbrædder og traditionelt udskårne knægte. Endelig kommer gerichter, fyldingsdøre, greb og hængsler. Endvidere er der kulturhistorisk værdi i de bevarede knægtes placering langs ydervæggen mod øst samt i tværdielen, som hermed afspejler bredden af det oprindelige trefags gavlhus, hvilket også udvendigt indikeres i gårdsidens bindingsværk.

Arkitektonisk værdi

Den arkitektoniske værdi ved Slotsgade 3 knytter sig i det ydre til den velproportionerede bygningskrops høje form med næsten ubrudt heltag og en skorstenspibe i rygningen. Hertil kommer den detaljerige facade med portalindrammet indgangsdør, der sammen .med stueetagens store vinduer markerer denne som den repræsentative del. Udtrykket er elegant uden at være prangende. Udsmykningerne giver facaden et levende udtryk, hvilket understreges af det overkalkede murværk, hvis struktur spiller i strejflyset. Ydermere er der arkitektonisk værdi i kontrasten mellem den detaljerige facade og den enkle bindingsværksgårdside, der står helt uden dekorationer. I det indre er der arkitektonisk værdi i, at vinduesnicherne skråner indefter og dermed lader en større lysmængde trænge ind i det relativt lille hus.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om

Eksterne links