Glacisgaarden ligger på Østbanegade 11, Trondhjems Plads 2 i Københavns Kommune. Bygningen er fredet og har en tinglyst bevaringsdeklaration.

Beskrivelse

"Glacisgaarden", der er beliggende med vid udsigt over banelegemet og Langelinie, er et hjørnehus med syv fag mod Østbanegade, et affaset hjørnefag og fire fag mod Trondhjemsgade. Ejendommen, der er i fire etager samt kælder, er udformet i et karakteristisk "Wiener-jugend" inspireret formsprog, tydeligst udtrykt i de dekorative, halvrunde frontoner over facadernes midtrisalitter og i de nyistandsatte altaners slyngede smedejernsornamenter. Facaderne er pudset i en lys beige kalkmørtel, hvorimod den kvaderfugede kælderetage har grøn puds. Heltaget, der foruden de halvrunde frontoner er udstyret med en række oprindelige kviste, er mod gaden teglhængt med sortglaserede tagsten, med mod gården skifertækket. Nedløbsrør og tagrender er af zink. Ejendommens vinduer, hvis stik veksler fra etage til etage, er hovedsageligt de oprindelige vinduer med hvidmalet træværk og sålbænke i skifer. Dog har man udskiftet vinduerne på 3. sal mod Østbanegade samt lejlighedens tilhørende altandør mod Trondhjems Plads og det ene af loftsetagens ovale vinduer med termovinduer i hvidmalede rammer. Den tofløjede hoveddør – med et karakteristisk, "svunget" jugendinspireret overvindue – er den originale dør og er – ligesom den tofløjede port mod Trondhjems Plads – grønmalet. Ejendommens gårdside er i gul blankstensmur med rustikeret, gråpudset stueetage. På gårdsiden har man ligeledes bibeholdt de oprindelige – hovedsageligt trerammede – vinduer med grønmalet træværk samt trappens blyindfattede ruder. Dog er tagetagens kvistvinduer og to vinduer på 3. sal mod Østbanegade udskiftet med termovinduer i grønmalede rammer og karme. Gårdsidens bankealtaner med rækværk af smedejern er bevaret, men i betonen ses skader ved de bærende jernbjælker. Fra indgangsdøren mod Østbanegade har man adgang til en foyer med tøndehvælvet stukloft, stukrelieffer med blomstermotiver samt marmortrappe, hvorfra der – gennem en tofløjet svingdør i mørktpoleret træ med messingbeslag – er adgang til selve trapperummet, der har en elegant, halvcirkulær afslutning ud mod gården. Trapperummet har hvidmalede vægpaneler og herover vægfelter, malet i gult, indrammet af turkise borter. På hver afsats ses et stort vindue med farvede, blyindfattede ruder med dekorative mønstre. Selve trappen har linoleumsklædte trin, hvidmalede, drejede jernsprosser og håndlister i mørkt, lakeret træ. på hver etage er der to lejligheder, alle med en ådret hoveddør i marmoreret indfatning. De i alt ti lejligheder har ifølge ejer forholdsvis intakte grundplaner, udformet over to forskellige planløsninger. Således har lejlighederne mod Østbanegade 4½ værelse, mens lejlighederne mod Trondhjems Plads har 5½. Begge lejlighedstyper har forstue, forbundet med en korridor, og herfra er der adgang til dagligstue, spisestue og herreværelse mod gaden, mens køkken, bad og pigeværelse er placeret mod gården og soveværelset(-erne) mod hhv. gården og gaden. De besigtigede lejligheder fremtræder hovedsageligt med deres oprindelige bræddegulve, alle har bevaret de klassicistiske stuklofter med tandsnit, de originale, hvidmalede fyldningsdøre, lysningspaneler og en stor del af det øvrige snedkerinventar, foruden at mange lejligheder har bibeholdt stuernes hvide kakkelovne.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om

Eksterne links