Granitbroer (2 stk.) ved Ledreborg
.

Granitbroer (2 stk.) ved Ledreborg ligger på Ledreborg Allé i Lejre Kommune. Bygningen er fredet.

Bygningshistorie

Broerne er opført for Ledreborg i 1755.

Beskrivelse

Granitbroerne ved Ledreborg ligger i forlængelse af den lindeallé, der fører op til Ledreborg. Broerne går over to mindre åløb. Broen, tættest på Ledreborg har én bue og er udført i en rødlig, kvadret granit. Overkanten af broen, der ligeledes er udført i granit, har en svag udkragning. Belægningen på broen er asfalt. Langs begge brosider er et ældre, gråmalet smedejernsværn. Den anden bro er udført i samme materialer, men har to buer, da denne å er bredere. Ledreborg og årstallet 1755 er hugget i broens overkant. Langs begge brosider findes et ældre, rødmalet smedejernsværn. Omkring det nederste af hver baluster ses volutsvungne motiver, og øverst er de afsluttet af en sort knop.

Miljømæssig værdi

Den miljømæssige værdi ved de to granitbroer knytter sig til deres placering på den meget lange lindeallé, der som en akse fører op til Ledreborg. Placeringen knytter de to broer til herregården og er med til at visualisere herregårdens arealer i landskabet.

Kulturhistorisk værdi

De to granitbroers kulturhistoriske værdi knytter sig til deres sammenhæng med Ledreborg, der tydeligt ses ved inskriptionerne i granitten (Ledreborg og årstallet 1755). Udover en logistisk funktion har broerne tillige en funktion, som statussymbol, der gennem tiden har illustreret herregården magt.

Arkitektonisk værdi

Den arkitektoniske værdi ved de to granitbroer knytter sig til deres enkle og velproportionerede formsprog. Udførelsen i massiv granit får broerne til at fremstå kraftige og magtfulde, mens støbejernsværnene tilfører et let udtryk. Den største af broerne med det mest detaljerede værn står som et fint dekoreret element i landskabet. Den midterste pæl er udført med større og flere snoede volutter end de øvrige, hvilket skaber en centralisering og symmetri.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om

Eksterne links