Håbet var en 110 ha stor havlagune, som lå knap 3 km nord for Juelsminde. Lagunens daværende tyske ejer, digterprinsen Emil von Schönaich-Carolath, inddæmmede området 1883‑87 og rejste efterfølgende en mindesten for sin morbror, den landbrugskyndige kammerherre Rudolf von Oppen Schilden, ved dæmningen. Inddæmningen blev en af 1800-tallets sidste, da dårlige kornpriser betød, at de omkostningstunge inddæmnings- og afvandingsprojekter ikke længere var rentable.

De laveste dele af det inddæmmede område ligger 1,8 m under havets overflade, og det store område må derfor holdes tørt ved pumpning. I begyndelsen stod en hollandsk vindmølle for pumpningen, men i 1929 blev vindmotor og vandsnegl erstattet af en 5 m høj Ellehammer-vandløfter, som blev trukket af en 12 hk »Bernard« benzinmotor. Efter blot ti år var vandløfteren dog gennemtæret af rust, og med bistand fra Hedeselskabet blev den i 1939 erstattet af en skruepumpe.

Håbet ejes og drives af Palsgaard Gods A/S. I en årrække fungerede den tørlagte lagune som et miljøvenligt jordbrugsområde, men dyrkes i dag med landbrugsafgrøder. Derudover er det et vigtigt jagtterræn for godset.

Videre læsning

Se alle artikler om Kulturlandskaber