Faktaboks

H.P. Pedersen-Dan
Født
1. august 1859, Itzehoe
Død
21. april 1939, Hellerup
Titel
Billedhugger
Nationalitet
Dansk
Virkested
Danmark
.

Biografi

H. P. Pedersen-Dan var en typisk repræsentant for den anekdotisk prægede, naturalistiske billedhuggerkunst. I En moder, der værner sine børn ses både i motivvalg og komposition indflydelse fra Stephan Sinding, som han havde mødt i Paris, og hvis sans for den dramatiske fortælling, P.-D. delte. Også Louis Hasselriis fik betydning for P.-D., og han kom siden til at færdiggøre dennes skulptur af Søren Kierkegaard. Han fik en række offentlige bestillinger og har udført så populære og folkekære skulpturer som Den lille hornblæser og nationalsymbolet Holger Danske. P.-D. var både en dygtig sten- og marmorhugger og fik derfor overdraget opgaven med at hugge H.W. Bissens dronningestatuer til Dronningeporten Christiansborg.

Genealogi

Pedersen-Dan, Hans Peder, 1859-1939, billedhugger. *1.8.1859 i Itzehoe, †21.4.1939 i Hell., urne i Hvidovre (Hvidovre Kgrd.). Navneskift fra Pedersen 27.3.1888. Forældre: Vagtm., arrestforvarer Ole P. og Elisabeth Sophie Johansen. ~20.8.1892 i Kbh. med billedh. Johanne Agnete Theresia Betzonich (se Pedersen-Dan, Johanne), *13.5.1860 smst., †21.5.1934 i Hvidovre, datter af sergent, senere krigsassessor, forfatter Georg Emil B. og Christiansine (Signe) Nicoline Møller.

Uddannelse

Stenhuggersv. 1878 (Aarhus Haandværkerforen. hædersmed.); håndværker i Tyskland og Italien 1880; elev hos G.Chr. Freund i Rom; elev ved den kunstindustrielle sk. ved Mus. artistico industriale (bronzemed.) 1882-84; Akad. i Rom, Regio istituto di belle arti (Masini, Allegretti) 1884-87, 2 sølvmed., afg. som billedh.; Kunstakad. Kbh. (lille guldmed.) 1889.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om billedkunst

Se alle kunstnerbiografier

Eksterne links