Haderslev Posthus
.
Haderslev Posthus
.
Haderslev Posthus
.
Haderslev Posthus
.
Haderslev Posthus
.

Haderslev Posthus ligger på Gravene 008 og 008 A i Haderslev Kommune. Bygningen er fredet.

Beskrivelse

Haderslev Posthus er beliggende centralt i byen på torvet ved siden af byens elværk og består af et toetages forhus, sammenbygget med en "medfødt", én-etages bagbygning. Den oprindelige postgård bag bagbygningen med omsluttende mur, cykelskur og hønsegård er nedtaget og udlagt til vej og etagehusbyggeri. Selve posthuset er et symmetrisk opbygget, syv fag bredt forhus i to etager i gul blankstensmur med et højt valmtag, teglhængt med røde tagsten og udstyret med fire parvist placerede skorstene og mod torvet tre originale pultkviste med zinkklædte flunker. Facaden er udformet i en enkel, rokokoinspireret stil med refendmurede siderisalitter og omkring overetagens vinduer ørelisener i sandsten og under samme guirlander, ligeledes i sandsten. Facadens midtstillede indgangsdør er den originale, to-fløjede fyldingsdør i mørkt træværk med et ornamenteret overvindue, samt indfatning og overligger i sandsten og herover et cirkulært, løvkranset monogram. Endvidere er der i begge posthusets gavle bevaret de oprindelige, kassetterede døre i mørkt træ. Dørene giver adgang til postmesterens lejlighed på første sal, hhv. hovedtrappen i øst og køkkentrappen i vest. Posthuset har endvidere bevaret sine oprindelige vinduer – i stueetagen store, seks-rammede, i overetagen lidt mindre, firerammede – alle med småsprossede ruder og hvidmalet træværk. Endvidere ses ved hovedindgangen en ældre lampe samt et af Johannes Bergs karakteristiske "postrytterskilte" i kobber fra 1930-erne.

Den bagvedliggende bygning, som posthuset er "født med", er en fem fag dyb bygning i én etage. Som selve posthuset er bagbygningen i gul blankmur med et næsten fladt tagpaptag, gemt bag en kraftigt profileret balustrade med en trukken cement og store, dekorative kugler i hjørnerne. Bagbygningens øst- og nordside er nyligt genopmurede i nye, gule teglsten og med nye fyldingsdøre og nye, traditionelle vinduer med kitfals, alt kopi af det oprindelige. På bagsiden mod nord har man dog valgt kun at retablere den ene af de oprindeligt to døre og har endvidere opført en ny stålrampe til erstatning for den oprindelige. Indvendigt har posthuset i hovedtrækkene bevaret sin oprindelige plan.

I selve posthuset ligger mod torvet en forstue, flankeret af buegange bag hvilke man til venstre mod vest finder det tidligere postmesterkontor og til højre, mod øst, den tidligere garderobe, nu udlejet til butik. Fra forstuen er der fortsat adgang til det centrale publikumsrum /ekspeditionslokale, flankeret af to tidligere postkontorer, hvoraf det vestre indgår i ekspeditionslokalet, mens det østre er inddraget i førnævnte butikslejemål og murbuerne derfor blændede. Denne del af posthuset er forholdsvis velbevaret. I forstuen er således bevaret den oprindelige trappe med stentrin og stengulv, den oprindelige, tofløjede indgangsdør og mellem de bevarede murbuer det oprindelige rækværk i sort smedejern. I selve ekspeditionslokalet har man i det centrale rum bevaret det oprindelige, rød-brune terrazzogulv med hvidt "tungemønster", mens det vestre, tidligere postkontor har linoleumsgulv. Endvidere har man bibeholdt samtlige murbuer – i midten støttet af en kraftig granitpille – dog er buerne mod øst som førnævnt blændede. Endvidere ses overalt originale vægpaneler og originale fyldingsdøre med dekorativt udskårne gerichter. Ydermere er det tidligere postmesterkontor i bygningens sydvestre hjørne bevaret med vægpaneler og originale fyldingsdøre, men indrettet til frokoststue med en ny køkkenindretning på den østlige væg. I bagbygningen, der i det indre umærkeligt hænger sammen med forhuset, finder man selve ekspeditionsområdet, der alene er adskilt fra publikumsområdet ved murbuer og derimellem nye skranker. I den tidligere pakkeindlevering er således posthuspersonalet placeret. Området flankeres mod vest af et pakrum, der fortsat anvendes som sådan, mens det tilsvarende rum mod øst er blændet af og indgår i endnu et selvstændigt lejemål i bagbygningens østlige del. I bagbygningens bageste del finder man en lille, centralt placeret lysgård, flankeret mod vest af det tidlige pakrum – der i dag er opdelt ved en korridor – og mod øst af den tidligere budstue, der som førnævnt indgår i et andet lejemål. I forhusets hjørner er der adgang til den tidligere postmesterlejlighed i bygningens overetage, dels ad den velbevarede, pompøse hovedtrappe med hvidmalet rækværk og forstue med terrazzogulv samt de originale entrédøre med fyldinger, dels ad en sekundær bagtrappe.

Overetagen, der ikke er besigtiget, er udlejet til forskellige erhverv.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om

Eksterne links