Faktaboks

Hans Heinrich Eegberg
Født
1723, Kalundborg
Død
1784, Fredericia
Titel
Maler
Nationalitet
Dansk
Virkested
Danmark
.

Biografi

Hans Heinrich Eegbergs uddannelse og kunstneriske baggrund i øvrigt er ukendt. Hans navn er uløseligt knyttet til de oliemalede prospekter, han udførte i samarbejde med Johannes Rach. Motiverne blev til dels anvist af den lærde biskop og topografiske forfatter Erik Pontoppidan. Billederne fordeler sig på motiver fra København (75), danske købstæder og offentlige bygninger i øvrigt (52), enkelte norske og holstenske prospekter samt en serie på 33 malerier om samernes liv i Lapland. Mange billeder er gengivet efter samtidige grafiske forlæg, bl.a. Thurahs Danske Vitruvius og Hafnia Hodierna samt for finlapmotivernes vedkommende skitserne til Knud Leems værk om samerne. De fleste malerier er signeret af både E. og Rach, og det er endnu ikke lykkedes at klarlægge omfanget og arten af deres samarbejde. E.s betydning ligger ikke på det kunstneriske felt. Hans billeder må, i den udstrækning de kan adskilles fra Rachs, karakteriseres som naive i tegningen, ubehjælpsomme i perspektivet og noget flade i skildringen af bygningerne. På to måder udmærker de sig imidlertid. For det første forekommer de præcise helt ned i detaljen, og for det andet er de, i modsætning til de grafiske forlæg, kolorerede. Med hensyn til prospekterne er der god grund til at antage, at farverne for de danske motivers vedkommende bygger på egne iagttagelser. Også den livfulde staffage med gadescenerier og figurer virker selvoplevet og formidler en fin skildring af paryktidens byliv og samfundsstruktur. Ud fra topografiske, arkitekturhistoriske og kulturhistoriske synsvinkler er E.s malede prospekter således af overordentlig stor betydning. Nogle få bevarede arbejder fra Fredericia, bl.a. kongeparrets portrætter, som han skænkede til rådsstuen, vidner om, at han i sin embedsmandsperiode ikke helt lagde penslerne på hylden.

Genealogi

Eegberg, Hans Heinrich, 1723-1784, maler. Døbt 3.3.1723 i Kalundborg, begr. 11.5.1784 i Fr.cia. Forældre: Skoleholder Westi Hansen E. og Valborg Aabye. ~med Susanne Dorothea Hannefelt, døbt 3.6.1735 i Rise, ?23.12.1785 i Fr.cia, datter af amtsforv., assessor Johan Christopher H. og Sophie Margaretha NN.

Uddannelse

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om billedkunst

Se alle kunstnerbiografier

Eksterne links