Faktaboks

Hans van Steenwinckel d.y.
Født
1639, København
Død
1700.1699
Titel
Arkitekt, billedhugger
Virkested
Danmark
.
.

Biografi

Hans III van Steenwinckels uddannelse og tidlige virke kendes ikke, og det er tvivlsomt, om en række dilettantiske planer for et københavnsk residensslot skyldes ham. 1667 befalede Frederik III, at "vores billedhugger" S. skulle antage Nikolaj Simonsen og oplære ham i billedhuggerkunsten. 2 år senere udnævntes han til bygmester efter afdøde Albertus Mathiesen. Hans bestalling fornyedes ganske vist 1671 kort tid efter udnævnelsen af Lambert van Haven til generalbygmester, men han måtte nu underordne sig den nye stjerne: Hans projekt til Nørreport forkastedes, og som konduktør for van Haven opførte han byporten efter dennes tegning, medvirkede endvidere 1681-87 i arbejdet med modellen til det nye residensslot i København og var daglig leder ved opførelsen af Vor Frelsers Kirke på Christianshavn, 1687-96.

I det hele taget synes embedspligter såsom tilsynet med et stort antal kongelige byggeforetagender på Sjælland: Frederiksborg Slot, Hørsholm, Dronninggård, Gyldenlund, senere Charlottenlund, at have lagt beslag på størstedelen af hans tid, og herved foranlediget afskedigelsen som Holmens bygmester. Med S.' død forsvandt den sidste repræsentant for en fremtrædende kunstnerfamilie, der havde været virksom siden Frederik IIs tid. Hans eget kunstneriske virke, som ikke er fuldt belyst, synes præget af idealerne fra den lidt ældre hollandske kunst, og han formåede især at give forskellige nyttebygninger en klar og prægnant form.

Genealogi

Steenwinckel, Hans III van, 1639-1699 eller 1700, arkitekt, billedhugger. *1639 i Kbh., bisat 11.1.1700 smst. (Skt. Nikolaj K.). Forældre: Ark. Hans II van S. og Trine (Cathrine) Willum Hübers datter. ~24.4.1664 i Kbh. med Elsebe Jakobsdatter.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om billedkunst

Se alle kunstnerbiografier

Eksterne links