Hedebygade 24-24 A og 26-26 A ligger på Hedebygade 24, 24 A, 26 og 26 A i Københavns Kommune. Bygningen er fredet og har en tinglyst bevaringsdeklaration.

Beskrivelse

Bygningerne er 5-etagers grundmurede ejendomme fra 1886 med udnyttede tagetager og lav kælder. Hver opgang indeholder 2 toværelses lejligheder på hver etage. Baghusenes lejlighedsplaner er spejlvendte i forhold til forhusenes lejlighedsplaner, således at alle soveværelser og køkkener vender mod gården. Baghusenes lejligheder er lidt mindre end forhusenes, da husdybden er lidt mindre. Der er så vidt vides kun gennemført få ændringer. To lejligheder i baghuset 24A er sammenlagt med lejligheden ovenover. Alle lejligheder har i dag toilet, men ingen lejligheder har bad. Baghusenes lejligheder er lyse, da bebyggelsen vest herfor er erhvervsbebyggelse i en etage (Andersen & Martini).

Bygningshistorie

Der er kun bevaret ganske få af de tidligere så karakteristiske tætte bebyggelser med baggårde, side- og baghuse i de københavnske brokvarterer, at Hedebygade nr. 24-30 er de ældste huse i gaden, at de er karakteristiske repræsentanter for periodens anonyme bebyggelse i de københavnske brokvarterer, at sådanne bygninger var opført som spekulationsbyggeri i en tid, hvor industrialiseringen kraftigt omformede hele det danske samfund. Husene dannede rammerne for tusindvis af københavnske familiers hverdagsliv igennem mere end et århundrede og hverdagen i dette byggeri blev en forudsætning for den politiske mobilisering, som lagde fundamentet til det moderne velfærdssamfund, at Tove Ditlevsen er født i baghuset Hedebygade 30A, at Hedebygade fik en afgørende indflydelse på Tove Ditlevsens forfatterskab og handlingen i flere af hendes bøger.

Videre læsning

Læs videre om Se alle artikler om

Eksterne links