Hedebygade 28 og 28 A ligger på Hedebygade 28 og 28 A i Københavns Kommune. Bygningen er fredet.

Beskrivelse

Bygningerne er 5-etagers grundmurede ejendomme fra 1884 med udnyttede tagetager og lav kælder. Forhuset nr. 28 har dog en høj kælder. Hver opgang indeholder 2 toværelses lejligheder på hver etage. Baghusets lejlighedsplaner er spejlvendte i forhold til forhusets lejlighedsplaner, således at alle soveværelser og køkkener vender mod gården. Baghusets lejligheder er lidt mindre end forhusets, da husdybden er lidt mindre. Der er så vidt vides ikke gennemført ændringer af lejlighedsplanerne. Alle lejligheder har i dag toilet, men ingen lejligheder har bad. Baghusenes lejligheder er lyse, da bebyggelsen vest herfor er erhvervsbebyggelse i en etage (Andersen & Martini).

Bygningshistorie

Der er kun bevaret ganske få af de tidligere så karakteristiske tætte bebyggelser med baggårde, side- og baghuse i de københavnske brokvarterer, at Hedebygade nr. 24-30 er de ældste huse i gaden, at de er karakteristiske repræsentanter for periodens anonyme bebyggelse i de københavnske brokvarterer, at sådanne bygninger var opført som spekulationsbyggeri i en tid, hvor industrialiseringen kraftigt omformede hele det danske samfund. Husene dannede rammerne for tusindvis af københavnske familiers hverdagsliv igennem mere end et århundrede og hverdagen i dette byggeri blev en forudsætning for den politiske mobilisering, som lagde fundamentet til det moderne velfærdssamfund, at Tove Ditlevsen er født i baghuset Hedebygade 30A, at Hedebygade fik en afgørende indflydelse på Tove Ditlevsens forfatterskab og handlingen i flere af hendes bøger.

Videre læsning

Læs videre om Se alle artikler om

Eksterne links