brønd under dæksel, set fra vest
.

Faktaboks

Kommune
Odsherred Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
292357
Sted- og lokalitetsnummer
030403-160
Anlæg
Helligkilde, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Korskilden Helligkilden fremtræder som en kampestenssat, vandfyldt brønd af oval form ca. 100 x 125 cm og 150 cm. dyb. Brønden er pla- ceret ved et terrænfremspring, der støttes af et ca. 3/4 m højt, ensidigt stengærde, som udgår fra brønden og på to sider omslutter en ca. 5 x 5 m stor brolagt plads. I brønden er ind- lagt rør, som forsyner gården med drikkevand. Fredningen omfatter brønden, en del af stengærdet og brolægnin- gen. Det fredede areal måler ca. 6 x 7 m, jvf. vedlagte skitse. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, beplantning, bebyggelse eller henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. Regulering eller ændring af kil- den og dens tilløb må ikke finde sted uden rigsantikvarens sam- tykke. Det er dog tilladt fortsat at benytte brøndens vand til gårdens brug.

Undersøgelseshistorie

1874
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidKorskilde, der i fordums Dage skal have haft Helligdomsry, ligger tæt ved Gaarden.
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde Museum
2013
Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde Museum
2016
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde Museum

Helligkilde

Helligkilde, kilde, hvis vand ansås for at være helbredende. Ifølge dansk folketro var "kraften" i vandet på sit højeste valborgsaften (30. april) og sankthansaften (23. juni), som derfor var de foretrukne besøgstider. Det var især gigt, lammelse, sår og bylder, skab og fnat samt mave- og øjensygdomme, man søgte helligkilderne for. Vandet skulle drikkes af nye lerskåle, som bagefter knustes og kastedes i kilden eller ved siden af. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links