Faktaboks

Kommune
Vesthimmerlands Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
130816
Sted- og lokalitetsnummer
120705-35
Anlæg
Helligkilde, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Ejerlav: Umatr. kirkegårdsareal Helligkilde Kilden består af en kampestenssat, rund brønd, ca. 2 m i diame- ter og ca. 2 m dyb. Fra nord fører en ca. 75 cm. bred trappe med 8 trin ned til vandspejlet. Kilden, der ligger på kirkegården vest for kirketårnet, lige ved det vestre kirkegårdsdige, er om- givet af en muret sokkel, 5 x 3,5 m med et smedejernsgitter. Fredningen omfatter kun selve kampestensbrønden. Ovennævnte mindesmærke må ikke udjævnes, fjernes, ændres eller på nogen måde beskadiges ved henkastning af jord, sten og affald eller ændring af kilden og dens tilløb må kun ske i samråd med rigsantikvaren.

Undersøgelseshistorie

2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Nordjyllands Historiske MuseumHelligkilde på Ravnstrup Kirkegård.

Helligkilde

Helligkilde, kilde, hvis vand ansås for at være helbredende. Ifølge dansk folketro var "kraften" i vandet på sit højeste valborgsaften (30. april) og sankthansaften (23. juni), som derfor var de foretrukne besøgstider. Det var især gigt, lammelse, sår og bylder, skab og fnat samt mave- og øjensygdomme, man søgte helligkilderne for. Vandet skulle drikkes af nye lerskåle, som bagefter knustes og kastedes i kilden eller ved siden af. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links