Trærammen omkring kilden set fra N
.
Trærammen omkring kilden set fra S
.
Kilden set fra Ø
.

Faktaboks

Kommune
Vejle Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
280975
Sted- og lokalitetsnummer
170818-303
Anlæg
Helligkilde, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Forslag til fredningstekst: Helligkilde, Sankt Peders kilde. Kilden består af en åben stensat brønd af 50-60 cm dybde. Brøndhullets diameter er ca. 80 cm. Stensætningen består af marksten af 10-30 cm i diameter. Omkring kilden er der i 1969 (fornyet i 2012) opsat en kopi af en middelalderlig brøndkumme i egetræ. Denne er 2 x 2 m stor, og siderne hviler på marksten af samme type og størrelse som dem, brøndkummen er bygget op af. Kilden kendes fra skriftlige kilder fra 1638 og frem, og helt ind i det 19. århundrede søgte syge til det undergørende væld. Ligesom Øster Nykirke har den i katolsk tid været viet til apostlen Peter.

Undersøgelseshistorie

2008
Afventer oplysninger - Det Kulturhistoriske CentralregisterHelligkilde
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Sydvestjyske Museer
2014
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Sydvestjyske Museer

Helligkilde

Helligkilde, kilde, hvis vand ansås for at være helbredende. Ifølge dansk folketro var "kraften" i vandet på sit højeste valborgsaften (30. april) og sankthansaften (23. juni), som derfor var de foretrukne besøgstider. Det var især gigt, lammelse, sår og bylder, skab og fnat samt mave- og øjensygdomme, man søgte helligkilderne for. Vandet skulle drikkes af nye lerskåle, som bagefter knustes og kastedes i kilden eller ved siden af. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links