I Roskilde Højskoles ejendom, Havrekilde i Himmelev Sogn, grundlagde børneforsorgspædagogen Sofie Madsen i 1926 det, der senere blev til behandlingshjemmet Himmelev. Hendes fokus var arbejdet med børn og unge med autisme og andre udfordringer, og udgangspunktet var at se hvert barn som et unikt individ, der skal mødes med nysgerrighed og den rette individuelle indsats. Sofie Madsens arbejde med børn med autisme eller tilgrænsende psykiatriske lidelser var banebrydende i 1920’erne og var senere med til at danne skole.

Himmelev flyttede i 2010 til nyopførte lave bygninger i gule sten på Sofie Madsens Vej i Kirke Hvalsø. Grundtanken for en hverdag på Himmelev er fortsat at skabe et enkelt, forudsigeligt og trygt pædagogisk miljø. Det sammenfattes i hjemmets slogan: »Himmelevmodellen – et tilpas forenklet miljø«.

Dag- og døgntilbuddet er målrettet børn og unge i alderen 5‑18 år med autismespektrumforstyrrelser. Der er plads til i alt 28 børn, som enten er en del af skolens døgnbehandling, skole- eller klubtilbud. Hjemmet ejes af Region Sjælland, og beboernes ophold betales af de enkelte kommuner.

Videre læsning

Læs mere om Uddannelse, sundhed og omsorg i Lejre Kommune

Se alle artikler om Uddannelse, sundhed og omsorg