6021, de fredede vejspor set fra N
.
6020, oversigt set fra NØ
.
6019, oversigt set fra SØ
.

Faktaboks

Kommune
Herning Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
230612
Sted- og lokalitetsnummer
180321-37
Anlæg
Hjulspor, Udateret (dateret 250000 f.Kr. - 1800 e.Kr.)

Original fredningstekst

Vejsystem bestående af et bælte med mindst 13-16 hjulspor og hulveje orienteret NV-SØ i hede sydvest for Nybro Møllevej. Hjulsporene ligger på et areal, der er op til 35 m bredt i NØ-SV og op til 330 m langt. De udgør spor efter kørsel med en akselbredde på ca. 90-100 cm´s bredde og er skåret ned til 20-25 cm’s dybde. 4 af sporene er slidt ned til hulveje, der er op til ca. 1,5 m brede og godt 30 cm dybe. Én hulvej ligger i den nordøstlige kant af sporbæltet, én i midten og to i den sydvestlige kant. Vejsporene er i områdets nordvestlige spids, på matr.nr. 1f Ansbjerg Gde., Ørre, forstyrret af moderne kørsel: foruden flere overfladiske spor, især et traktorspor i arealets længdeakse og et på tværs i nord-sydlig retning mellem de to hulveje på matriklen. Fortidsmindefredningen omfatter hjulsporene og hulvejene, der i NØ afgrænses af skellet mod Nybro Møllevej, i SØ af markvejens nordvestlige kant og i SV af en linje, der udgår fra et punkt i samme vejkant 40 m SV for skellet mod Nybro Møllevej til et punkt i skellet mellem matr.nr. 1f og 2d Ansbjerg Gde., Ørre, 30 m sydvest for skellet mod Nybro Møllevej og videre til et punkt 120 m længere mod NV i landevejsskellet.

Undersøgelseshistorie

2016
Museal besigtigelse - KulturstyrelsenGammel Horsensvej Matr. nr. 1f og 2d, Ansbjerg Gde, Ørre. I gammel hede med opvækst af bl.a. fyrretræer og buske. Forholdsvist fladt terræn. Et op til 40 m bredt og 330 m langt bælte af skønsvis 13 (mod NV delende sig til c. 16) hjulspor og hulveje, hvoraf 4 af sporene stedvist er slidt ned til hulveje. Bl.a. to i den SV del af bæltet, en i midten og en i den NØ del op mod landevejen. Vejsporsbæltet er orienteret NV-SØ og er beliggende fra en markvej i syd til spidsen af heden i nord og mellem en linje c. 1 - 8 m fra asfaltkanten af Nybro Møllevej (vejskellet) og ca. 40 m mod SV. Enkelte af hjulsporene er i NV på matr. nr. 1f, Avnsbjerg Gde, Ørre, beskadiget af tvær- og langsgående kørsel i forbindelse med skovning. Hjulsporene viser en akselbredde på c. 90 - 100 cm brede og er ned til c. 20-25 cm dybe. Hulvejene er op til c. 150 cm brede og ned til c. 30 cm dybe. Matr. nr. 1f Avnsbjerg Gde, Ørre, er ejet af Bindstowvej 2, 7400 Herning og matr. nr. 2d Avnsbjerg Gde, Ørre, er ejet af Sejlsigvej 8. Området er omfattet af nbl § 3 beskyttet natur (hede), deklaration om beskyttelse af heden 1991, og udpegninger af kulturmiljøer i kommuneplanen Bil. 6: Ørre/Nybro området (Herning Kommune).

Udateret

I visse tilfælde er det ikke umiddelbart muligt at datere et fortidsminde uden at foretage en nærmere undersøgelse. Da beskyttede fortidsminder er fredede – også for arkæologer – er det ikke altid muligt at datere anlægget, før der foretages en videnskabelig undersøgelse. I de tilfælde, hvor fortidsmindets præcise alder er ukendt, eller der er tvivl om dateringen, anvendes betegnelsen udateret. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links