Holbæk Kaserne ligger på Kasernevej 43 og 77 (tidl. Anders Larsensvej 1) i Holbæk Kommune. Bygningen er fredet.

Beskrivelse

De to huse ligger centralt placeret i det store, aksefaste kaserneanlæg omkring den åbne eksercerplads. De er opført med samme konstruktionsprincip med grundmurede gulstensfacader med udvendige stræbepiller på langsiderne. Soklen er udført af uregelmæssige, men tilhuggede granitsten. Der er i hvert fag 3 hvidmalede opsprossede vinduer, hvor det midterste vindue er større end de andre. I sydgavlene er isat store rektangulære porte. I de bræddebeklædte dele af gavlene er placeret vinduer udformet med et stort bueslag og indrammet af profilerede indfatninger. Øverst sidder tillige et elipseformet vindue. På den østlige bygning er der desuden en port i midten af facaden mod eksercerpladsen. Tilsvarende er der et mindre muret fremspring på den vestlige bygning. Taget har en helt speciel udformning. Det er konstrueret af en bræddebeklædning på cirkelbuede trægitterspær. Det buede tag er beklædt med tagpap og har et vandret vinduesbånd i længderetningen midt på tagfladen. Vinduesbåndet er i dag blændet med plader på ydersiden. Ridehuset (den vestligste bygning) har betongulv og fungerer som depot, mens eksercerhuset har et bræddegulv og fungerer som sportshal. De to huse er i modsætning til de øvrige bevaringsværdige bygninger ikke ombygget væsentligt.

Bygningshistorie

Der blev i 1913 opført to sammenhængende kommunale kaserner i Holbæk. En infanteri- og en artillerikaserne tegnet af arkitekterne Olaf Petri og Eigil Fischer, som vandt den udskrevne konkurrence. Anlægget har en stram symmetrisk opbygning omkring en nord-syd gående akse og består af to indkvarteringsbygninger til infanteriet samt eksercerhus og ridehus, to stalde, 2 magasiner, en kontor- og indkvarteringsbygning og diverse småbygninger med sygestald, epidemihus, smedie o.lign. i artillerikasernen. Dertil blev opført en statslig administrationsbygning, et gymnastikhus og stald- og depotbygning beliggende umiddelbart øst for Petri og Fischers' anlæg. Disse bygninger er tegnet af arkitekt Svend Sinding, som også tegnede tilsvarende bygninger i Roskilde, Slagelse og Vordingborg. I 1939 opførtes en kostforplejningsbygning og gymnastiksal med tilhørende bade- og omklædningsfaciliteter, og i 1952 blev kasernen udvidet mod øst med en række garagebygninger og et værksted. Garagerne er nøgterne betonbygninger med en pilledragerkonstruktion, som opførtes på mange kaserner i 1950'erne blandt andet Vordingborg og Fredericia. Infanterikaserne blev nedlagt i 1982, hvorefter der blev indrettet boliger heri. Samtidig blev den oprindelige administrationsbygning ombygget til kommunale formål. Siden 1982 har den øvrige del af kaserne været anvendt til depotområde for militæret. Bygningerne skal nu sælges og anvendes til civile formål.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om

Eksterne links