Faktaboks

Holger Jensen
Født
10. august 1918, Ålborg
Død
29. december 2004
Titel
Arkitekt, grafiker
Virkested
Danmark

Biografi

Holger Jensen fik efter anden verdenskrig en direkte inspiration fra Frank Lloyd Wright, som han traf i Amerika, og efterfølgende fulgte han den amerikanske fascination af japansk arkitektur. Dens simplicitet og nøjsomhed i udtrykket stemte helt overens med J.s egne synspunkter, og et besøg i Kyoto i forbindelse med opførelsen i 1963 af sømandskirken i Yokohama fik stor betydning for J.s opfattelse af arkitektur. I J.s meget omfattende oeuvre er kirkebyggeriet altdominerende, og han har arbejdet med både kirkebygninger og deres udsmykning, og med bygninger til menigheders arbejde.

J. har dyrket bygningskroppen, den geometriske form, pyramiden, cirklen, kuben, den spændte bue, spiralen, og han har arbejdet med tagfladernes sammensætning, skæve og skrå flader, der skaber næsten krystallinske former. Men han har, ikke sært som præstesøn, også med det indre vist en indføling for både tradition og moderne tid, og en stor forståelse for kirkerummets indhold og funktion, senest ved at opfylde tidens krav til andet brug end de rent kirkelige handlinger. J. har forstået at indpasse sine kirker og kirkerum til omgivelser så forskellige som Grønlands natur og Lissabons ældre bymidte. Fra de tidlige, ofte upretentiøse og enkle kirkebygninger er i de senere udviklet en, også i det ydre, større monumentalitet.

Genealogi

Jensen, Holger Johannes, *1918, arkitekt og grafiker. *8.10.1918 i Ålborg. Forældre: Pastor Peder Larsen J. og Hilma Caroline Thomsen. ~12.10.1945 i Kbh. med Ida Brøndum Laursen, *16.4.1920 smst., datter af sporvejsfunktionær Theodor Brøndum L. og Kirstine Mikkelsen.

Uddannelse

Realeksamen 1934; i tømrerlære 1935-38; eksamen fra Kbh. Bygm.sk. 1940; Kunstakad. Kbh., afg. 20.1.1944, lille guldmed. 1950; Massachusett Inst. of Techn., Boston, USA et semester 1951. Ansættelser: Hos Preben Hansen; Stadsark. Dir., Kbh.; Ole Hagen; Forsvarets Bygn.tjeneste, Kolding.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om billedkunst

Se alle kunstnerbiografier

Eksterne links