Faktaboks

Helge Bertram
Født
7. august 1919, Ålborg
Død
22. maj 1988, København
Titel
Keramiker, maler, grafiker
Nationalitet
Dansk
Virkested
Danmark

Biografi

Helge Bertram var elev af Aksel Jørgensen, hvis undervisning og kunst satte sig dybe spor hos B., som hos de fleste af hans øvrige elever. Især lærerens ambition om at klarlægge "kunstens universelle lovmæssigheder" fik afgørende betydning for B. og kom til at præge hele hans kunstneriske virke. Ligeledes blev Aksel Jørgensens kompromisløse insisteren på uendelig eksperimenteren et eksempel for B. til livslang efterfølgelse i en sådan grad, at det eksperimenterende aspekt fremstår som det absolut dominerende træk i hans kunstneriske karriere. Eksperimenterne kom til at foregå inden for de mest forskellige medier, som maleri, grafik, keramik, foto, film. Det færdige værk havde i mindre grad B.s opmærksomhed. Det var den gennem værket opnåede nye erkendelse, der for ham var kunstens begrundelse. Konsekvensen af denne holdning var bl.a. en delvis mangel på interesse for værkernes formidling til et bredere publikum, med det resultat, at B., på trods af sin omfattende aktivitet og sin centrale placering i kunstverdenen, er relativt ukendt i dansk kunsthistorie.

I tiden efter uddannelsen arbejdede B. i lige forlængelse af Aksel Jørgensens livsprojekt og satsede på at nå en afklaring af, hvorledes kunst og natur, kunst og sandhed kunne gøres overensstemmende. Han søgte et regelsæt for kunsten af absolut karakter, der kunne forlige den konflikt han oplevede mellem de to områder. Han forsøgte i 1950erne at nå "ind bag" fænomenernes verden for at afdække og visualisere naturens struktur, naturens sandhed, og sætte de nye erkendelser på kunstnerisk formel. Hans malerier fra denne periode er præget af uendelige lag af overmalinger og rettelser, der kan ses som spor efter kampen for at udkrystallisere sande regler. Efter en begyndende tvivl i slutningen af 1950erne på disse reglers mulighed overhovedet, formede der sig efterhånden en erkendelse af, at tvivlen var berettiget.

Resultatet af afklaringsprocessen kan ses i arbejderne fra 1980erne, f.eks. i serien Spillets Regler (1984), hvor det pointeres, at regler altid kun har lokal gyldighed. B. opgav aldrig sin forankring i naturen. På trods af, at han i sine billeder stort set forlod figurationen i slutningen af 1950erne, handler de alligevel altid om fænomenernes verden. I Klangbillederne f.eks., der blev hans sidste vigtige grafiske blade, er det H.C. Ørsteds naturvidenskabelige eksperimenter, der er udgangspunkt og motiv. B.s hovedværker er udsmykningerne i Holstebro, dels af svømmehallen (1969-72), hvor han var med fra opførelsens start for at sikre sig, at udsmykningen blev en fuldt integreret del af arkitekturen, og dels af gågaden med vandkunsten (1972-75). En hovedindsats er imidlertid også B.s arbejde i forbindelse med oprettelsen og ledelsen af Kunstpædagogisk Skole, hvor han fik stor betydning som en altid flydende inspirationskilde for kolleger og studerende, ikke så meget på et formelt, stilistisk plan, som på et teoretisk/filosofisk.

Genealogi

Bertram, Helge Wentorf, 1919-1988, maler, grafiker og keramiker. *7.8.1919 i Ålborg, †22.5.1988 i Kbh., begr. på Gamtofte Kgrd. Forældre: Maskinchef Wilhelm August B. og Ellen Margrethe Wentorf. ~1.7.1955 i Kbh. med Erna Elisabeth Wagner, *5.1.1924 i Svanninge, datter af gårdejer Ejner Valdemar W. og Jensine Cathrine Pedersen.

Uddannelse

Bygmestersk. 1936-39; Kunstakad. Kbh., malersk. (Aksel Jørgensen) 1939-45; billedhuggersk. (Einar Utzon-Frank) 1945- 46.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om billedkunst

Se alle kunstnerbiografier

Eksterne links