Holger Petersens Manufakturvarefabrik ligger på Tagensvej 85 C-F i Københavns Kommune. Bygningen er fredet og har en tinglyst bevaringsdeklaration.

Beskrivelse

Fabrikken, der ligger på det ydre Nørrebro, er en af de få bevarede blandt de store tekstilfabrikker, der opførtes omkring 1880 i København. En periode hvor tekstilproduktionen samledes i få, men større, dampdrevne virksomheder i byens yderkant, hvor der endnu var god plads. Anlægget omfatter en af de ældst bevarede fladebygninger med shedtag. I en sådan bygning foregik produktionen i ét plan, i modsætning til den klassiske (engelske) fabrik i flere etager, hvor produktionsgang og kraftoverføring var lodret. Arbejderboligerne ligger lige overfor fabrikken. Som noget særligt findes der i stueetagen en sal, hvor arbejderne kunne samles. Her var indrettet et lille bibliotek, hvor bøger og aviser frit kunne lånes, her afholdtes baller og maskerader, og her spiste de ugifte arbejdere. I samtiden omtaltes boligerne som et slags forsøg på en Familistére, hvor fabriksherren søgte at gennemføre en fælles husholdning for arbejderne, den første og vist eneste her i landet. Ideen stammer fra udenlandske socialreformatorer. Produktionen indstilledes i 1966. Ejendommen ejes fortsat af virksomheden. Mens produktionsbygningerne er uden dekoration, prydes arbejderboligerne og kontor- og lagerbygningen af enkle gesimser og trekantfrontoner. Den lavmælte arkitektoniske bearbejdning er stigende fra fladebygningen over arbejderboligerne til lager- og kontorbygningen, hvorfra virksomheden styredes.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om

Eksterne links