Holmsland Klitvej 203 ligger på Holmsland Klitvej 203 i Ringkøbing-Skjern Kommune. Bygningen er fredet og har en tinglyst bevaringsdeklaration.

Beskrivelse

Gårdens disposition følger i store træk den typiske disposition for gårdene i Klitten – med følgende undtagelser:

1) Medens porten til næsten samtlige gårde er placeret i østlængen – uanset gårdenes placering i forhold til landevejen – er porten i den aktuelle gård anbragt i vestlængen.

2) Næsten samtlige, øvrige gårde har langsgående agerum i laden. Denne lade har to tværgående agerum med to store porte mod nord og to mindre porte mod gård mod syd.

3) Medens de fleste andre, store stuehuse har to sydvendte døre i stuehusets sydside, har den aktuelle gård kun én, men herudover er der en dør i vestgavlen.

Bortset fra en gennemført opretning og afstivning af ladens tømmerkonstruktion, der var ved at lægge sig ned i en storm for nogle år siden, er stald og lade stort set uændrede og fremtræder med oprindelige vinduer, porte og døre (med en enkelt undtagelse).

Stuehusets indretning følger den typiske indretning. I den østlige del, hvor der tidligere har været storstue og gæstekamre, har de nuværende ejeres oldeforældre i 1894 indrettet en aftægtslejlighed. I den midterste del er der stuer mod syd og køkken, spisekammer samt værelse mod nord. 3-fagsstuen nærmest gangen var tidligere dybere, og afsluttedes af alkover på indersiden af ydervæggen mod gården. Efter alkovernes sløjfning er der blevet indrettet henholdsvis spisekammer og et værelse i denne zones nordside. 4-fags stuen vest for 3-fags stuen har tidligere haft alkover i det vestligste fag. Nord for stuen ligger køkkenet, hvorfra der via en gang er adgang til spisekammer/mælkekælder i en bygning, der springer frem fra gårdsiden. Rummet blev tidligere afkølet af vand, der blev pumpet op fra en brønd vest for mælkekælderens inderste del. I bygningens vestlige del har der oprindeligt været bryggers, men her er gennemført forskellige omdisponeringer i begyndelsen af vort århundrede, for at give plads for tre boliger i stuehuset. Den oprindelige bryggersafdeling blev omdannet til beboelse og bryggers og bageovn flyttet ud i vestlængens tre sydligste fag. Her findes ovnen stadig. Forstuens udstrækning, den bagved liggende gang mod gårdspladsen, såvel som gangen langs gårdsiden, er oprindelig. Stuehuset har både oprindelige og senere tilkomne vinduer og døre samt flisebeklædte vægge.

Gårdspladsen er belagt med pigsten. Gården trænger som helhed til nogen vedligeholdelse. Gården har været i slægtens eje i hvert fald siden 1650. Den ejes nu af tre brødre, som kan huske, da de sammen med deres forældre boede i stuehusets vestende, bedsteforældrene i midten og oldeforældrene mod øst. Ejerne er ikke interesseret i en fredning. Ejendommen er efter kommuneplanen beliggende i landzone.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om

Eksterne links