På en lille forhøjning vest for Sortevej i Hvissinge blev der i 2016 fundet en lille gravplads med mindst otte jordfæstegrave fra ældre romersk jernalder. Det er den eneste gravplads fra oldtiden, der er registreret i området. To af de otte grave var bådgrave, begge kvindegrave. De døde blev gravlagt med smukke dragtsmykker i form af spænder, hårnåle, hårpynt, knive og beslag, som samlet set daterer fundet til ca. 50‑200. De gravlagte kunne således repræsentere to generationer fra samme familie.

Kvindegrav fra jernalderen fundet på gravpladsen ved Hvissinge. Den gravlagte kvinde døde ung, ca. 18 år gammel, og hun var begravet i en båd og med en høne og et får placeret ved hver ende af graven. I ældre romersk jernalder er denne type bådgrave ellers begrænset til Sydsverige og Bornholm. Først i yngre romersk jernalder kendes der til fund med bådgrave på Sjælland, og på Hvissingegravpladsen er der to eksempler.

.

Videre læsning

Læs mere om jernalder og vikingetid i Glostrup Kommune

Se alle artikler om Oldtid