Faktaboks

Johannes Bjerg
Født
26. januar 1886, Ødis
Død
17. februar 1955, København
Titel
Billedhugger
Nationalitet
Dansk
Virkested
Danmark, Paris

Biografi

Johannes Bjerg kom til København i 1908 og arbejdede som billedskærer samtidig med, at han studerede kunst på egen hånd. Især Glyptotekets skulptursamling var af stor betydning for hans udvikling. I 1911 rejste han til Paris og fik her berøring med kredsen omkring Picasso, hvor, ifølge B.s eget udsagn, den spanske billedhugger Auguste Agero, der arbejdede med kubistisk skulptur, kom til at spille en ganske særlig rolle for ham. B. blev tillige medlem af sammenslutningen Section d'Or, men kom aldrig til at udstille med gruppen. Ved 1. verdenskrigs udbrud vendte B. hjem og fik året efter sit gennembrud med Abessinieren, snart fulgt af andre hovedværker, Den svangre 1918, Elskovskampen 1922 og Dana?den 1923. I det første tiår hjemme dyrkede han tillige statuetten, der ofte havde en ornamental, lidt manieret karakter. B. arbejdede ud fra en nærmest matematisk konstruktiv idé, hvor en grundform i plinten blev gentaget op igennem figuren, dog uden at den mistede forbindelsen med det naturalistiske udgangspunkt. Fra midten af 1920rne ændredes B.s skulpturer. De fik mere ro og monumentalitet i en vis kølig, overlegen stil. Dette gradvise skift fra modernistiske eksperimenter til mere nyklassicistisk påvirkning, ses fra det tidspunkt, hvor han fik mange store bestillinger. B. var sin tids foretrukne kunstner til officielle monumenter, og flere af hans hovedværker står i flere eksemplarer rundt om i landet. B. dyrkede tillige relieffet med en fin fornemmelse for de krav, denne specielle udtryksform stiller. Først var inspirationen den græsk arkaiske stil, senere den ældre danske nyklassicisme. Han var tillige en søgt portrætbilledhugger og har fremstillet talrige buster af tidens fremtrædende personligheder.

Genealogi

Bjerg, Johannes Clausen, 1886-1955, billedhugger. *26.1.1886 i Ødis, ?17.2.1955 i Kbh., begr. smst. (Garn.). Forældre: Gårdejer Jep Clausen B. og Mette Cathrine Bundsgaard. ~1° 24.2.1911 i Kbh. med Sigrid Marie Jacobsen, *30.5.1883 i Revsing, ?31.7.1938 i Kbh., datter af gårdejer Anders Peter J. og Christine Marie Thomsen. Ægteskabet opl. ~2° 28.12.1933 med timelærer, senere lektor Minna Birgithe Kristelle Mondrup, *28.11.1906 i Kbh., datter af fuldmægtig, senere generaldir. for post- og telegrafvæsenet Christen Iversen M. og Mette Mogensen.

Uddannelse

Realeksamen fra Kolding Latinsk., derefter 2 år på kontor; i billedskærerlære hos A.L. Johansen og Søn i Kolding, svendestykke efterår 1907 med portrætbuste af faderen (sølvmed.).

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om billedkunst

Se alle kunstnerbiografier

Eksterne links