Faktaboks

Hans W. Larsen
Født
8. september 1886, København
Død
17. september 1984, København
Titel
Billedhugger
Nationalitet
Dansk
Virkested
Danmark

Biografi

Hans W. Larsen kom i 1906 på Kunstakademiets malerskole, efter forberedende undervisning hos Gustav Vermehren. Det var imidlertid først og fremmest formproblemer, der optog ham, og som en naturlig konsekvens af dette blev han ved selvstudium billedhugger. L. havde en solid håndværksmæssig ballast, idet han som ganske ung var blevet udlært stenhugger i faderens firma. Som billedhugger arbejdede han fortrinsvis i materialerne granit, beton og marmor. Mange af L.s værker er kendetegnet af tyngde og massivitet, tillige med formmæssig stringens, og de viser hans fine fornemmelse for forholdet mellem stenens volumen og det omgivende rum. L. var jævnaldrende med billedhuggeren Einar Utzon-Frank, og både denne og den franske Aristide Maillol har spillet en rolle for hans kunst. Til L.s vigtigste monumenter hører mindesmærket for Olfert Fischer, skabt 1917 i samarbejde med arkitekt G.B. Hagen, og reliefferne til talerstolen på Himmelbjerget, som han udførte i samarbejde med arkitekt Anton Rosen, hvis buste L. i øvrigt også modellerede. Til hovedværkerne hører desuden Fiskermonumentet i Frederikshavn fra 1933, som han personligt huggede i granit på stedet. L. var også en dygtig portrættør. Hans buster er præcise i karakteristikken, hvad enten de er hugget efter strenge, klassiske principper, præget af alvor og patos eller mere friskt og humørfyldt udført. Til L.s motivkreds hører endvidere frit fabulerende arbejder, bl.a. med mytologiske temaer, herunder figurgruppen Luna besøger Endymion, som L. modtog Eckersberg Medaljen for i 1928. Ved siden af sit eget kunstneriske virke, gjorde L. et stort og værdifuldt arbejde som restaurator af ældre kunstneres værker. Desuden underviste han i en årrække på Kunstakademiet i stenhugning, og gennem hele livet havde han flere betydningsfulde administrative og organisatoriske poster, bl. a. var han medlem af Akademirådet i årene 1934-59, fra 1956 som vicepræsident.

Genealogi

Larsen, Hans Wilhelm, (Vilhelm), 1886-1984, billedhugger. *8.9.1886 i Kbh., †17.9.1984 smst. Forældre: Stenhuggerm. Anders L. og Maren Larsen. ~21.7.1918 i Stagstrup med Ane Kristine Kristensen, *25.3.1896 i Gerup, Hassing Herred, †26.11.1993, datter af husmand Peter K. og Mette Margrethe Pedersen.

Uddannelse

Præliminæreksamen; udlært stenhugger i faderens firma (C. Wienbergs Stenhuggeri); Sølvmed. som stenhugger 1907; Tekn. Sk.; Gustav Vermehrens Tegnesk.; Kunstakad. Kbh., malersk. (Otto Bache) sept. 1906- 07.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om billedkunst

Se alle kunstnerbiografier

Eksterne links