Faktaboks

Axel Poulsen
Født
1. december 1887, København
Død
22. august 1972, Hellerup
Titel
Billedhugger
Nationalitet
Dansk
Virkested
Danmark

Biografi

Axel Poulsen havde foruden sin akademiuddannelse en solid håndværksmæssig baggrund som billedskærer, og han har arbejdet inden for de fleste af billedhuggerkunstens genrer fra portrætter og relieffer over friskulpturer og store offentlige monumenter til kirkekunst og dekorative arbejder. Som elev af Aarsleff og Joakim Skovgaard var han skolet i en solid dansk naturalisme, men gennembrudsarbejdet Den første kærlighed, der er udført i Rom, viser i figurernes slanke lemmer en tydelig inspiration fra ungrenæssancen og Donatello, som P. følte sig i kunstnerisk slægt med. Under dette italiensophold tegnede han tillige sit eget, senere opførte hus med italiensk klostergård. Begejstringen for den italienske ungrenæssance delte P. med den samtidige Einar Utzon-Frank, men hvor denne især forholdt sig til formen, var skulpturens alment menneskelige indhold af afgørende betydning for P.

Den jævnhed, ligefremhed og enkle symbolik, som kom til at karakterisere en stor del af hans værker, gjorde ham velegnet til at udføre store offentlige monumenter, hvoraf flere var resultat af udskrevne konkurrencer. Genforeningsmonumentet, Marselismonumentet, H.P. Hanssen-monumentet og Mindesmærket i Ryvangen, må betragtes som hans hovedværker, der netop i kraft af deres statuariske alvor og enkle patos virker gribende. Især i de 2 sidstnævnte arbejder ses, delvis på grund af granitten, en større frihed i den store detaljeløse form, der kan paralleliseres med andre nordiske billedhuggere som Gustav Vigeland og Carl Milles.

Samme enkelhed præger hans relieffer, der viser et klart slægtskab med græsk arkaisk reliefstil. Tendensen til at lade figuren udfolde sig i fladen viste sig imidlertid også i Genforeningsmonumentets stærke frontalitet, hvilket gav anledning til faglig kritik af monumentet. Da P.s grundtone i både form og indhold var enkelhed, er Henrik Bramsens karakteristik af hans værk som lige dele folkelighed, grundtvigiansk kirkelighed og græskhed ganske rammende. Hans skulpturer baserede sig på en tradition, samtiden var ved at forlade, og der er intet nyskabende i hans kunst, som alligevel opnåede stor popularitet.

Genealogi

Poulsen, Rikard Axel, 1887-1972, billedhugger. *1.12.1887 i Kbh., ?22.8.1972 i Hell., begr. på Ordrup Kgrd. Forældre: Snedkerm. Hans P. og Maria Malmberg. ~12.11.1917 i Långasjö, Sverige, med maleren, forfatteren Anna Albertina Elisabeth Bergstrand (se Bergstrand Poulsen, Elisabeth), *12.11.1887 smst., ?18.2.1955 i Charll., datter af organist Per Magnus B. og Anna Hammargren.

Uddannelse

I billedskærerlære hos faderen i Odense, svend 1907; Odense Tekn. Sk. (A.C. Tersløse); Kunstakad. Kbh. (C. Aarsleff og Joakim Skovgaard) 1908- 11; lille guldmed. 1912, st. guldmed. 1913.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om billedkunst

Se alle kunstnerbiografier

Eksterne links