Jomfrugang 12
.
Jomfrugang 12
.
Jomfrugang 12
.
Jomfrugang 12
.
Jomfrugang 12
.

Jomfrugang 12 ligger på Jomfrugang 12 i Haderslev Kommune. Bygningen er fredet og har tinglyst bevaringsdeklaration.

Bygningshistorie

Jomfrugang 12 blev opført i 1801 som en forlængelse af Præstegade 1A. I 1832 blev huset opdelt i to huse på henholdsvis syv og seks fag, disse seks fag udgør i dag det nuværende Jomfrugang 12. Loftetagen blev inddraget til beboelse ved en modernisering formentlig i 1950'erne.

Beskrivelse

Jomfrugang 12 er et langhus beliggende langs Jomfrugang i Haderslevs ældre bydel. På bygningens bagside er der et smalt flisebelagt og pigstensbelagt gårdrum, der afgrænses af et stakit mod nabogrunden. Jomfrugang 12 er sammenbygget med Præstegade 1A, der også er fredet.

Jomfrugang 12 er en seks fag lang og fire fag bred enetages bindingsværksbygning med et teglhængt heltag med to kviste i den østlige tagflade og et ovenlysvindue i den vestlige tagflade, i rygningen sidder en nyere skorsten. Bygningen står på en sortmalet sokkel af tilhugne marksten. Bindingsværket er rødt opstolpet med gulmalede tavl. I midten af facaden sider hoveddøren, der er en ældre tofløjet fyldingsdør med tredelt overvindue, døren er bemalet i rød og grøn, ligesom de ældre torammede vinduer, der har røde karme og grønmalede rammer. Der er en lav granittrappe foran hoveddøren. Den sydlige gavltrekant er beklædt med sortmalede profilplader. På gårdsiden er der en todelt revledør. I det indre er den ældre grundplan bevaret i store træk med stuer mod gaden og mindre værelser, køkken samt badeværelse mod gårdssiden. I stuer og værelser er de ældre bræddelofter med synligt bjælkelag, ældre fyldingsdøre, bukkehornsbeslag, kannelerede gerichter, ældre anverfere samt stormkroge bevaret. Der er både nyere og ældre plankegulve. Loftetagen er i nyere tid indrettet med værelser og et åbent loftrum med synlige hanebånd, der anvendes til opbevaring. Under den nordlige del af huset er der et lille kælderrum med klinkebelagt gulv, herfra er der adgang fra gårdrummet.

Miljømæssig værdi

Den miljømæssige værdi ved Jomfrugang 12 knytter sig til bygningens placering i Haderslevs ældste bykerne, hvor bygningens dimensioner og traditionelle udførelse i bindingsværk og tegl gør, at den indgår harmonisk i husrækken langs den smalle brostensbelagte, svungne Jomfrugang. Herved er Jomfrugang 12 med til at fastholde den atmosfæremættede, historiske stemning i Haderslevs ældste bykerne.

Kulturhistorisk værdi

Den kulturhistoriske værdi ved Jomfrugang 12 knytter sig i det ydre til husets traditionelle konstruktion i bindingsværk karakteriseret ved undertavlenes skråbånd i langsiderne samt sydgavlens kopbånd, der er rykket til andet fag fra hjørnerne. Bindingsværket er karakteristisk for Haderslev i 1700-tallet, hvor man til forskel fra 1500- og 1600-tallet, udelukkende udnyttede bindingsværkets konstruktive fordele. På gårdsiden er den gamle lokumsbygning langs skellet til nabogrunden bevaret, hvilket fortæller om tiden før bygningen fik indlagt moderne sanitære installationer. Hertil kommer spor i bindingsværket og bevarede stabler på gårdsiden, der vidner om, at bagdøren tidligere sad længere mod syd.

I det indre knytter den kulturhistoriske værdi sig til den i hovedtræk bevarede ældre plan med stuer mod gaden samt mindre værelser og køkken mod gårdsiden. Hertil kommer det bevarede ældre fyldingsdøre, gerichter, det synlige bjælkelag samt ældre bræddelofter og gulve, der medvirker til at opretholde et stemningsfyldt, traditionelt interiør.

Arkitektonisk værdi

Den arkitektoniske værdi ved Jomfrugang 12 knytter sig i det ydre særligt til husets små proportioner, den ældre fyldingsdør, farvesætningen og regelmæssige bindingsværk, der samles af den mod gaden af næsten ubrudte tagflade. I samspil med den nære blomsterbeplantning og gadens brolægning får Jomfrugang 12 et enkelt og meget indtagende udtryk.

I det indre knytter den arkitektoniske værdi sig til de lavloftede og ret småt dimensionerede rum i stueetagen, der sammen med bræddegulvene, fyldingsdøre, kannelede gerichter, bræddelofter og de synlige bjælker, skaber en atmosfæremættet, historisk stemning i stuer og værelser.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om

Eksterne links