Faktaboks

Kommune
Syddjurs Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
241849
Sted- og lokalitetsnummer
140504-124
Anlæg
Kælderanlæg, Udateret (dateret 250000 f.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Ruin af rektangulær kælder bestående af cirka meterhøje mure, udadtil jorddækkede, indadtil med lokrette facader af løst lagte, rå kampesten i 3-4 uregelmæssige skifter. Kælderrummet er orienteret N/S, måler indvendig 6 x 4,5 m og har i sydvæggens vestende en gennembrydning, der antagelig en en (nu ødelagt) døråbning. Mod N er kælderen gravet ind i en bakkeskråning

Undersøgelseshistorie

2008
Afventer oplysninger - Det Kulturhistoriske CentralregisterAnlæg afventer klassifikation
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumGammel hustomt/kælder. Ca. 1 m. brede vægge opbygget af store sten og dækket af græs og mos. Orienteret nord-syd. Åbning vestligt i sydsiden. Måler indvendigt 6-6½ m. i længden og 4 m. i bredden. Murresterne er hele vejen rundt ca. 1 m. høje set indvendigt fra. Mod nord og øst er huset/kælderen bygget ind i skrænten. Mod syd og vest er murene også set udefra ca. 1 m. høje. Fin, velbevaret kælder. Alder ukendt. Bevokset med enkelte små træer.

Udateret

I visse tilfælde er det ikke umiddelbart muligt at datere et fortidsminde uden at foretage en nærmere undersøgelse. Da beskyttede fortidsminder er fredede – også for arkæologer – er det ikke altid muligt at datere anlægget, før der foretages en videnskabelig undersøgelse. I de tilfælde, hvor fortidsmindets præcise alder er ukendt, eller der er tvivl om dateringen, anvendes betegnelsen udateret. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links