Fakta

Malerierne er placeret i hovedskib. Malerierne er dateret til 1200-1375 (1175-1275 Senromansk og 1275-1375 Tidlig gotik). Malerierne er malet af et ukendt værksted.

Kalkmalerierne

Kalkmalerierne i Brønshøj Kirke forestiller indskrifter og apostle. Derudover indeholder kalkmalerierne geometriske borter. De ornamentale detaljer viser motivet mæander.

Kalkmalerierne er meget bevaringsværdige. Resterne af en romansk udsmykning på triumfvæggen og tilstødende vægge over hvælv fortæller om, at skibet har haft kalkmalerier af høj kvalitet. Inden skibet blev overhvælvet i 1300-tallet, er de romanske malerier blevet dækket af nogle tidlig gotiske, hvoraf kun er meget små rester tilbage.

Kalkmalerierne er vurderet som mulig behandlingskrævende. Over hvælv er bevaret fragmenter af romanske og gotiske malerier på skibets triumfvæg, sydvæg og nordvæg. Endvidere ses fravespor på skibets vestvæg mod syd. Triumfvæggens romanske malerier er bedst bevaret mod syd, hvorimod de mod nord er tilsodet af en tidligere kakkelovnsinstallation. På samtlige vægge har pudsen en dårlig vedhæftning til underlag, hvorfor der bør udføres en kantsikring. I skib er i forbindelse med reparation langs hvælv påført en puds, som partielt er ført ind over malerier på væggene. Det frarådes generelt at færdes i hvælvlommer af hensyn til maleriernes bevaring. Under arbejde på kirkeloft over hvælv bør udvises stor forsigtighed.

Kirken

Brønshøj Kirke har romansk kor og skib i kridtkvadre. I 1300-tallet har koret fået ét og skibet tre fag krydshvælv. Tårnet i munkesten med nordvendt trappehus og formentlig samtidig krydshvælving er opført i 1400-tallet. Kirken præges af nyere istandsættelser. Våbenhuset ved syddøren er bygget af kridtkvadre i 1892. Også sakristiet ved nordsiden i kridtkvadre med grathvælv er først tilføjet 1942. Soklen af kvadre og glathugget granit stammer også fra slutningen af 1800-tallet. Hele kirken står i blank mur.

Videre læsning

Læs mere om kirker i Københavns Kommune

Se alle artikler om

Eksterne links