Passerroset.

.

Fakta

Malerierne er placeret i hovedskib. Malerierne er dateret til 1475-1550 (1475-1550 Sengotik). Malerierne er malet af et ukendt værksted.

Kalkmalerierne

Våbenskjold med tre fisk og flettekors i kapperne.
.

Kalkmalerierne i Føvling Kirke - Vejen Kommune forestiller våbenskjolde og dyr. Derudover indeholder kalkmalerierne andre ornamenter og topornamenter. De ornamentale detaljer viser motiverne passerroset, blomst (naturalistisk) og flettekors.

Kalkmalerierne er bevaringsværdige. Kun mindre detaljer er bevaret i skibets kapper.

Kalkmalerierne er vurderet som behandlingskrævende. Malerierne i skibets 1. fags østkappe og 3. fags nordkappe er præget af mange revnedannelser, hvorved pudsen sidder løs.

Kirken

Føvling Kirke - Vejen Kommune med apsis, kor og skib er i 1200-tallets første årti opført i granitkvadre på dobbeltsokkel. De indre mure er i kløvet kampesten med detaljer i kvadre. Formentlig o. 1500 fik skibet isat tre seksdelte hvælv mod vest og et krydshvælv mod øst. Korets krydshvælv er ligesom apsis. Halvkuppelhvælv i nyere tid udskiftet med træhvælv. Den høje romanske korbue er bevaret. Det senmiddelalderlige vesttårn med bræddeloft er bygget i munkesten, men med 3-4 meter genanvendte kvadre mod syd og vest. Tårnet og det nordvendte trappehus står på dobbeltsokkel af granit. Kirkens granitpartier står i blank mur, mens tårnet hovedsageligt er hvidkalket.

Videre læsning

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links