Sankt Jørgens kamp mod dragen, princessen og hendes forældre ser til.

.

Fakta

Malerierne er placeret i hovedskib. Malerierne er dateret til 1460-1480 (1375-1475 Gotik). Malerierne er malet af Isefjordsværkstedet (o. 1460-1480).

Kalkmalerierne

Treenigheden flankeret af Jomfru Maria og apostlen Johannes samt tre stiftere.
.

Kalkmalerierne i Herlev Kirke forestiller Jørgen (Helgen, ridder), fabelvæsener og fantasivæsener, mænd, engle og stiftere. Derudover indeholder kalkmalerierne strøornamenter og rankeslyngornamenter. De ornamentale detaljer viser motiverne ranke og blad og stjerne.

Kalkmalerierne er meget bevaringsværdige. På trods af at udsmykningerne er opmalede er det meget vigtige lokalhistorisk, da der i den ene kappe er afbildet navngivne stiftere, Mathis Jenss, der var forpagter af krongodset, der lå i Herlev sogn, og hans to hustruer.

Maleriet er retoucheret/opmalet i omfattende grad. Motivets baggrund er overkalket, og strøornamenter nymalede. Motivernes farver er misfarvede og har muligvis ændret sig på grund af ældre restaureringsmetoder.

Kirken

Af den oprindelige kirke opført i munkesten i gotisk tid er kun skibets to vestligste fag med samtidige krydshvælv bevaret. Langhuskirkens kor med to krydshvælv er opført o. 1480. Våbenhuset mod nord er sengotisk og har fladt loft. Vesttårnet med nordligt trappehus samt det sydvendte kapel er begge sengotiske med formentlig samtidige krydshvælv. Kapellet anvendes nu som sakristi. Hele kirken står i blank mur.

Videre læsning

Læs mere om kirker i Herlev Kommune

Se alle artikler om

Eksterne links