Ornamental udsmykning i kappen.

.

Fakta

Malerierne er placeret i tårn. Malerierne er dateret til 1500-1525 (1475-1550 Sengotik). Malerierne er malet af Liljeværkstedet (o. 1485-1525).

Kalkmalerierne

Ornamentik omkring sladrehul.

.

Kalkmalerierne i Hygum Kirke - Vejen Kommune forestiller andre ornamenter og planteornamentik borter. De ornamentale detaljer viser motiverne blomst (stilistisk) og krabbeblad.

Kalkmalerierne er bevaringsværdige. I kirken er kun bevaret et ornament i tårnhvælvets østkappe malet af Liljeværkstedet.

Kalkmaleriet i tårnets østkappe er i en generelt set tilfredsstillende bevaringstilstand, om end der forekommer mindre misfarvninger af kalkbund på grund af fugt og salte.

Kirken

Hygum Kirke - Vejen Kommune er en romansk kirke bestående af apsis, kor og skib, som er bygget omkring 1175 af granitkvadre iblandet lidt frådsten og tuf på en profileret sokkel. Kor og skib har fremdeles flade lofter. Kirken har to sengotiske tilbygninger, tårn i vest og våbenhus mod nord - begge opført af munkesten. Tårnet har samtidigt hvælv. Kirken står i blank mur.

Videre læsning

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links