Kappeflige mod sydøst.

.

Fakta

Malerierne er placeret i kor. Malerierne er dateret til 1300-1350 (1275-1375 Tidlig gotik). Malerierne er malet af et ukendt værksted.

Kalkmalerierne

Ornamental udsmykning på ribber og langs bue samt en stor fransk lilje i kappens midte.

.

Kalkmalerierne i Karlstrup Kirke forestiller vrængefigurer og masker. Derudover indeholder kalkmalerierne andre ornamenter og geometriske borter. De ornamentale detaljer viser motiverne sparre, blomst (stilistisk) og cirkel, firkant, rombe og trekant.

Kalkmalerierne er bevaringsværdige. Kun korets hvælv er dekoreret med en enkel udsmykning, der er samtidig med hvælvslagningen.

Kalkmalerierne er vurderet som mulig behandlingskrævende. Kalkmalerierne i korets hvælv er tilsmudsede, og der ses en del svindrevner i kapperne.

Kirken

Karlstrup Kirkes kor med indbygget apsisniche samt skibet er i senromansk tid opført i kridtstenskvadre iblandet munkesten. Koret fik krydshvælv sidst i 1300-tallet, mens skibet har bjælkeloft. Det senmiddelalderlige vesttårn med samtidigt krydshvælv er opført i munkesten med bælter af kridtsten. Et sydvendt våbenhus i munkesten er ligeledes fra sen middelalder. Kor, skib og våbenhus er hvidkalkede, mens tårnet står i blank mur.

Videre læsning

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links