Passerroset i kappe.

.

Fakta

Malerierne er placeret i hovedskib og kapel. Malerierne er dateret til 1300-1525 (1275-1375 Tidlig gotik og 1475-1550 Sengotik). Malerierne er malet af et ukendt værksted.

Kalkmalerierne

Korsfæstelsen. Maria ved korsets fod, begge med skriftbånd omkring sig.
.

Kalkmalerierne i Ølsemagle Kirke forestiller scener fra det nye testamente, indskrifter, Dommedag, Kristus/Jesus (Guds søn), Maria (Jesu moder), engle, djævle og indvielseskors. Derudover indeholder kalkmalerierne andre ornamenter, topornamenter, strøornamenter, geometriske borter, planteornamentik borter og rankeslyngornamenter. De ornamentale detaljer viser motiverne passerroset, blomst (naturalistisk og stilistisk), cirkel, firkant, rombe og trekant, cirkelslag og bueslag og ranke og blad.

Kalkmalerierne er bevaringsværdige. Udsmykningen i nordkapellets hvælv er kun delvist afdækket, og det er derfor svært at danne sig et overblik over dens motiver og kvalitet. Kun to motiver kan identificeres, Dommedag og Korsfæstelsen. Udsmykningen synes at have et vist slægtskab med apostlene ved indvielseskorsene på korets vægge i Smørum Kirke.

Kalkmalerierne er vurderet som behandlingskrævende. Malerierne i nordkapellets hvælv er kun delvist frillagte og er ikke restaurerede. De afdækkede felter befinder sig i hvælvets øverste tredjedel, hvor store partier stadig er dækkede af sekundære kalklag. Lidt kalkdrys på gulvet tyder på, at der kan være en aktiv aktivitet af salte, som nedbryder kalk- og farvelag. Nordkapellet er uopvarmet og adskilt fra kirkens skib af en glasvæg med døre, som ikke er tætsluttende. I kapellet er opsat en affugter. Der bør udføres en klimamåling og en forundersøgelse af maleriernes tilstand. Og det bør vurderes, om det er hensigtsmæssigt at affugte rummet.

Kirken

Det romanske skib er opført i kridtkvadre. To krydshvælv blev indbygget omkring 1300. Et romansk kor blev nedrevet omkring 1400 og erstattet af en østforlængelse af skibet i form af et langhuskor med samtidig krydshvælving. Murene består her af kridtkvadre iblandet munkesten. En vestforlængelse af skibet på et fag med krydshvælving blev også opført omkring 1400. Det sydvendte våbenhus er tilføjet omkring 1450 i munkesten på kampestensfundament. Tårnet daterer sig til den sene del af 1400-tallet. Det står i vest og har sydvendt trappehus foruden en samtidig krydshvælving. Byggeriet er oven på et kampestensfundament udført i kridtkvadre og munkesten i bæltemuring. Nordkapellet er ligesom sakristiet udelukkende i munkesten på kampestensfundament. Sakristiet befinder sig på nordsiden af koret og stammer fra begyndelsen af 1500-tallet. Langhuset er kalket gult mens gavle og tilbygninger står i blank mur.

Videre læsning

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links