Korsfæstelsen.

.

Fakta

Malerierne er placeret i hovedskib. Malerierne er dateret til 1515-1535 (1475-1550 Sengotik). Malerierne er malet af et ukendt værksted.

Kalkmalerierne

Figurer.
.

Kalkmalerierne i Lejrskov Kirke forestiller Johannes (Apostel), Kristus/Jesus (Guds søn) og Maria (Jesu moder). Derudover indeholder kalkmalerierne geometriske borter, planteornamentik borter og arkitektur. De ornamentale detaljer viser motiverne blomst (naturalistisk) og knækbånd.

Kalkmalerierne er bevaringsværdige. Da maleriet kun har lidt originalt bevaret, er det svært at vurdere dets autenticitet. Dog kan de have været en sidealterudsmykning og som sådan vigtig for forståelsen af sidealterenes placering i vore landsbykirker.

Kalkmalerierne er vurderet som behandlingskrævende. Maleriet på skibets nordvæg fremstår svagt i farvelag og er skæmmet af de mange misfarvede reparationer og retoucheringer. Rustne søm medfører afskalninger i farve- og kalklag, og der ses ligeledes afskalninger i reparation. Maleriets tilsmudsning er vanskelig at vurdere. Smudsen kan være løssiddende overfladesnavs, men kan også være trængt ind i kalkbund og farvelag.

Kirken

Lejrskov Kirke har romansk kor og skib opført i granitkvadre på granitsokkel. Indvendigt er væggene i rå og kløvede marksten undtagen triumfmuren, der er i kvadre. Korbuen er formentlig i senmiddelalderen udvidet og ommuret med munkesten. Korets østgavl synes skalmuret af små mursten. Kor og skib har flade bjælkelofter. Det sengotiske vesttårn fra ca. 1525-50 er jævnbredt med skibet og opført i genanvendte kvadre nederst og munkesten øverst. I tårnrummet er to samtidige hvælv og på tårnets nordside et samtidigt trappehus, hvis overdel formentlig i 1700-tallet er ommuret med små sten. Det sengotiske våbenhus på skibets sydside er opført i genanvendte granitkvadre og munkesten.

Videre læsning

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links