Fakta

Malerierne er placeret i kor. Malerierne er dateret til 1740-1775 (1740-1775 Rokoko). Malerierne er malet af et ukendt værksted.

Kalkmalerierne

Bønnen i Getsemane Have gengivet i en medaljon.
.

Kalkmalerierne i Sønder Bjert Kirke forestiller Kristi lidelse, død og opstandelse, Jakob den Ældre (Apostel), Johannes (Apostel), Kristus/Jesus (Guds søn) og Peter (Apostel).

Kalkmalerierne er bevaringsværdige. Der er kun et motiv fra Lidelseshistorien som er bevaret. Det er både indrammet på en ualmindelig måde og placeret på et usædvanligt sted. Desværre er maleriet så nedslidt, at det er svært at aflæse detaljerne, dog peger træernes udformning mod en datering i 1700-tallet.

Maleriet på korbuen er i en bevaringsmæssig tilfredsstillende tilstand, om end figurernes ansigter er blevet skændet af optegninger med blyant.

Kirken

Sønder Bjert Kirke består af apsis, kor og skib fra romansk tid med sengotiske tilbygninger, nemlig et vesttårn, et sakristi på korets nordside og et våbenhus ved skibets sydside. Kirkens romanske dele er opført af rå og kløvede granit med tilhugne hjørnekvadre. Koret er overdækket af to krydshvælv fra o. 1400, mens skibet har fladt gipsloft fra 1700-tallets slutning. I anden halvdel af 1400-tallet opførtes af teglsten et kraftige vesttårn med trappehus ved nordsiden. Tårnrummet er overhvælvet af et oprindeligt krydshvælv og åbner sig mod skibet med en spidsbuet tårnbue. Tårnrummet tjener i dag som forhal. Det stærkt ombyggede krydshvælvede sakristi vel fra midten af 1400-tallet har en sengotisk kerne af teglsten.

Videre læsning

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links