Fakta

Malerierne er placeret i kor og hovedskib. Malerierne er dateret til 1300-1510 (1475-1550 Sengotik). Malerierne er malet af Brarupværkstedet (o. 1500-1520) og et ukendt værksted.

Kalkmalerierne

Kalkmalerierne i Lyngby Kirke – Lyngby-Taarbæk Kommune forestiller scener fra det nye og gamle testamente, Dommedag, skabelsen og syndefaldet og Kain og Abels historie. Malerierne viser Johannes (Evangelist), Kristus/Jesus (Guds søn), Matthæus (Evangelist), Gabriel (Ærkeengel), Lukas (Evangelist), Markus (Evangelist), Johannes (Apostel), Katherina af Alexandria (Helgeninde), Maria (Jesu moder), Johannes Døber (Kristi forløber), Adam (Det første menneske), Eva (Den første kvinde), Lilith (Adams første hustru), Abel (Fårehyrde), Gud (Vor Herre), Kain (Agerdyrker), Set (Adams søn), Barbara (Helgeninde), Dorothea (Helgeninde), Ursula (Helgeninde, prinsesse), Jakob den Ældre (Apostel), Frans af Assisi (Helgen, ordensstifter), Longinus (Centurion, Kristi korsfæstelse), Simon af Kyrene (Kristi korsbæring), Maria Magdalene (Jesu ledsager), Matthias (Apostel), Matthæus (Apostel), Thomas (Apostel), Sebastian (Helgen, romersk officer), Antonius (Helgen, eneboer), Kristoffer (Helgen, kæmpe), Erasmus (Helgen, biskop), Herodes Antipas (Landsfyrste), Salome (Herodias' datter), indskrifter, bomærker, fabelvæsener og fantasivæsener, engle, dyr, allegorier, vrængefigurer og masker, djævle, dyder og laster, moraliteter, fabler og talemåder. Derudover indeholder kalkmalerierne rankeslyngornamenter, andre ornamenter, geometriske borter, strøornamenter, planteornamentik borter, draperier og imitationer. De ornamentale detaljer viser motiverne blomst (naturalistisk og stilistisk), cirkel, firkant, rombe og trekant, ranke og blad, menneske, dyr og væsen, stjerne, træ og busk og bånd.

Kalkmalerierne er bevaringsværdige. Den samlede kulturhistoriske vurdering "Bevaringsværdig" gælder for både kalkmalerierne i kirkerum og kalkmalerierne over hvælv. Udsmykningen har været restaureret gentagne gange og fremstår i dag meget opmalet. Dog indeholder den sjældne scener, om end de er fragmentarisk bevaret. Over hvælv er kun fragmenter af en formentlig kronfrise bevaret på den ældste del af langhuskirken, kirkens oprindelige skib. Fragmenterne vidner om, at skibet har været udsmykket med kalkmalerier, formentlig fra gotisk tid, inden hvælvene blev indsat i sidste del af 1400-tallet.

Kalkmalerierne er vurderet som behandlingskrævende. Den samlede tilstandsvurdering "Behandlingskrævende" gælder for både kalkmalerierne i kirkerum og kalkmalerierne over hvælv. Kalkmalerierne i kor og skibs hvælv samt på vægge er tilsmudsede, og der er mange steder aktive saltskader i afgrænsede områder. Endvidere fremstår størstedelen af tidligere reparationer med misfarvninger. Maleriernes farvelag er bevaret i varierende grad. Udsmykningen er opmalet i betydeligt omfang. (Tilstand juni 2006). Over hvælv er maleri på skibets nordvæg. Maleri er tilsmudset og farvelag og pudskanter er løse. (Tilstand juli 2011). Det frarådes generelt at færdes i hvælvlommer af hensyn til maleriernes bevaring. Under arbejde på kirkeloft over hvælv bør udvises stor forsigtighed.

Kirken

Lyngby Kirke – Lyngby-Taarbæk Kommune er et langhus med et romansk midterparti af marksten med hjørner og enkelte detaljer i tilhuggede kridtkvadre. Mod nord et højgotisk tårn fra ca. 1400 med samtidigt hvælv og sengotisk forhøjelse. Alle senmiddelalderlige tilbygninger er af munkesten på kampestenssokkel. Langhuset har sengotisk vest- og østforlængelse. Langhuset fik i sidste del af 1400-tallet hvælv, som er samtidige med vestforlængelsen. Sengotisk sydkapel med samtidigt hvælv. Nordkapel fra ca. 1765 af gule teglsten.

Videre læsning

Læs mere om kirker i Lyngby-Taarbæk Kommune

Se alle artikler om

Eksterne links