Nordvæggen mellem de to vinduer. Kristus for Pilatus.

.
Placering Motiv Datering Værksted
Kor, Bue, Korbue

Motiv: Person og væsen: Anden person fra det gamle testamente, Ornamentik: Geometrisk bort

Navngiven person: David (Jødisk konge), Salomon (Jødisk konge, prophet)

Ornamental detalje: Musetrappe

1080-1175 Romansk 1150 – 1175 Jørlundeværkstedet (o. 1150-1175)
Hovedskib, Triumfvæg

Motiv: Fortælling: Kristi opstandelse og himmelfart, Fortælling: Dommedag, Fortælling: Anden fortælling fra det nye testamente, Person og væsen: Engel, Person og væsen: Anden person fra det gamle testamente, Person og væsen: Jomfru Maria, Person og væsen: Kristus, Person og væsen: Johannes Døber, Person og væsen: Apostel, Person og væsen: Anden person fra det nye testamente, Allegori: Bibelsk fortælling, Ornamentik: Geometrisk bort, Ornamentik: Planteornamentik bort, Ornamentik: Anden bort

Navngiven person: Abraham (Patriark), Isak (Patriark), Johannes Døber (Kristi forløber), Kristus/Jesus (Guds søn), Longinus (Centurion, Kristi korsfæstelse), Maria (Jesu moder), Stefaton (Soldat, Kristus korsfæstelse)

Ornamental detalje: Menneske, dyr & væsen, Mæander, Ranke og blad

1080-1175 Romansk 1150 – 1175 Jørlundeværkstedet (o. 1150-1175)
Hovedskib Triumfvæg Nordre niche

Motiv: Person og væsen: Jomfru Maria, Person og væsen: Kristus, Ornamentik: Geometrisk bort, Ornamentik: Planteornamentik bort, Ornamentik: Draperi

Navngiven person: Kristus/Jesus (Guds søn), Maria (Jesu moder)

Ornamental detalje: Blomst, naturalistisk, Mæander, T-hage

1080-1175 Romansk 1150 – 1175 Jørlundeværkstedet (o. 1150-1175)
Hovedskib Triumfvæg Søndre niche

Motiv: Person og væsen: Helgen, Ornamentik: Geometrisk bort, Ornamentik: Planteornamentik bort, Ornamentik: Draperi

Ornamental detalje: Blomst, naturalistisk, Mæander, T-hage

1080-1175 Romansk 1150 – 1175 Jørlundeværkstedet (o. 1150-1175)
Hovedskib Væg Sydvæg

Motiv: Fortælling: Kristi tilfangetagelse og dom, Fortælling: Kristi korsfæstelse og død, Person og væsen: Jomfru Maria, Person og væsen: Kristus, Person og væsen: Apostel, Person og væsen: Anden person fra det nye testamente, Ornamentik: Strøornament, Ornamentik: Rankeslyngsornament, Ornamentik: Geometrisk bort, Ornamentik: Anden bort

Navngiven person: Andreas (Apostel), Jakob den Ældre (Apostel), Johannes (Apostel), Judas Iskariot (Apostel), Kristus/Jesus (Guds søn), Malkus (Tjener), Maria (Jesu moder), Dismas/Titus (God røver)

Ornamental detalje: Blomst, stilistisk, Cirkel, firkant, rombe & trekant, Ranke og blad, Bånd, Stjerne, Knækbånd

1375-1475 Gotik 1460 – 1480 Isefjordsværkstedet (o. 1460-1480)
Hovedskib Væg Nordvæg

Motiv: Fortælling: Kristi tilfangetagelse og dom, Fortælling: Dommedag, Person og væsen: Engel, Person og væsen: Anden person fra det gamle testamente, Person og væsen: Kristus, Person og væsen: Apostel, Person og væsen: Anden person fra det nye testamente, Person og væsen: Gestlig og verdslig stifter, Ornamentik: Geometrisk bort, Ornamentik: Anden bort

Navngiven person: Abraham (Patriark), Judas Iskariot (Apostel), Kristus/Jesus (Guds søn), Pilatus (Statholder)

Ornamental detalje: Menneske, dyr & væsen, Mæander

1080-1175 Romansk 1150 – 1175 Jørlundeværkstedet (o. 1150-1175)

Fakta

Malerierne er placeret i kor og hovedskib. Malerierne er dateret til 1150-1480 (1080-1175 Romansk og 1375-1475 Gotik). Malerierne er malet af Jørlundeværkstedet (o. 1150-1175) og Isefjordsværkstedet (o. 1460-1480).

Kalkmalerierne

Korbuen. Kong David og kong Salomon.
.

Kalkmalerierne i Måløv Kirke forestiller scener fra det gamle og nye testamente, Dommedag og Kristi lidelse, død og opstandelse. Malerierne viser David (Jødisk konge), Salomon (Jødisk konge, prophet), Abraham (Patriark), Isak (Patriark), Johannes Døber (Kristi forløber), Kristus/Jesus (Guds søn), Longinus (Centurion, Kristi korsfæstelse), Maria (Jesu moder), Stefaton (Soldat, Kristus korsfæstelse), Andreas (Apostel), Jakob den Ældre (Apostel), Johannes (Apostel), Judas Iskariot (Apostel), Malkus (Tjener), Dismas/Titus (God røver), Pilatus (Statholder), allegorier og engle. Derudover indeholder kalkmalerierne geometriske borter, planteornamentik borter, andre borter, draperier, strøornamenter og rankeslyngornamenter. De ornamentale detaljer viser motiverne musetrappe, menneske, dyr og væsen, mæander, ranke og blad, blomst (naturalistisk og stilistisk), T-hage, cirkel, firkant, rombe og trekant, bånd, stjerne og knækbånd.

Kalkmalerierne er særdeles bevaringsværdige. Et af Danmarks vigtigste kalkmalerier fra tidlig romansk tid. Malerierne er udført af Jørlundeværkstedet og står nu uden overmalinger. De bevarede scener vidner om indflydelse fra bysantinsk kunst og har et særdeles gennemtænkt teologisk program.

Kalkmalerierne er vurderet som mulig behandlingskrævende. Kalkmalerierne på triumfvæggen er i en generelt set tilfredsstillende bevaringstilstand. I triumfvæggens nordre niche bør det dog undersøges, om der finder en aktiv nedbrydning sted på grund salte. Skibets nordvæg er tillige i en generel tilfredsstillende bevaringstilstand. Dog er der sket en forholdsvis kraftig tilsmudsning af den nederste del af maleriet mellem de to vinduer. Det bør undersøges om korbuens maleri sidder stabilt, endvidere om reparationer af æstetiske grunde bør udskiftes. Maleriet på skibets sydvæg bør undersøges nærmere for, om de nævnte skader er aktive. Af æstetiske grunde ville maleriet vinde ved en genrestaurering.

Kirken

Måløv Kirke har romansk kor og skib opført i kløvede kampesten med hjørnekvadre af faksekalk og frådsten samt detaljer i kridt. Skibet har haft to sekundære hvælv, det første nedrevet o. 1500 samtidig med en ommuring af skibets vestgavl, det andet delvis nedstyrtet 1937 hvorefter resten blev taget ned. Koret har altid haft fladt loft. Det sengotiske våbenhus på skibets sydside er opført i munkesten. Vesttårnet, der er fra o. 1500 og opført i munkesten over en syld af kampesten, har samtidigt hvælv i tårnrummet og trappehus mod nord.

Videre læsning

Læs mere om kirker i Ballerup Kommune

Læs videre om

Eksterne links