.
Ballerup Kirke, der stammer fra romansk tid, fik ca. år 1400 indsat hvælv i kor og skib. De blev efterfølgende dækket med kalkmalerier, som tilskrives Kongstedværkstedet. Værkstedet, der også har dekoreret kirkerne i Kirke Stillinge, Kvislemark, Nordrup, Sludstrup, Ottestrup samt Kongsted, der har givet værkstedet sit navn, menes at have været aktivt i perioden ca. 1425‑40.
.
De romanske kalkmalerier i Måløv Kirke på skibets nordvæg indgår i et stort billedprogram udarbejdet af det såkaldte Jørlundeværksted, der ca. 1150‑1175 udsmykkede mindst 16 kirker med byzantinsk inspirerede fresker af høj kunstnerisk kvalitet. Nordvæggens to billedserier omfatter i øverste billedrække scener fra Jesu lidelse, mens den nedre række, som desværre er meget usammenhængende, fremviser Abraham med sjæle i sit skød samt en mulig dommedagsfremstilling.
.

Der er i alt seks kirker, hvoraf to er middelalderlige, i Ballerup Kommune. De resterende kirker er opført i perioden 1968‑82 i takt med forstadens øgede befolkningsvækst.

Kirker med romansk oprindelse

Ballerup og Måløv Kirker bestod oprindelig blot af kor og skib, hvortil der for Ballerup Kirkes vedkommende formentlig kom en nu forsvunden halvrund apsis ved østgavlen. I Måløv Kirke er der en ret usædvanlig alterniche i korets østvæg. Byggematerialet for begge kirker er hovedsagelig rå kamp, men i Måløv er tillige anvendt kalk-, kridtog frådsten til hjørner, døre og vinduer. Efter en partiel nedstyrtning blev skibets gotiske hvælv nedtaget i 1938. I triumfmurens nordre sidealterniche var der i 1922 fundet en usædvanlig velbevaret romansk Madonnafigur, og nu kom en romansk vægudsmykning for dagen. Den viste sig at omfatte nogle af landets vigtigste kalkmalerier fra den tidlige middelalder udført af Jørlundeværkstedet, der var aktivt i perioden ca. 1150‑75. Stilen viser klar byzantinsk inspiration, der særligt kommer til udtryk ved den ikonlignende Madonnafremstilling. Væggenes gammel- og nytestamentlige motiver er komponeret over et nøje gennemtænkt billedprogram. Figurerne har stukglorier med en forgyldning, der efter en restaurering i 1983 atter funkler.

Kirker i den gotiske periode

I senmiddelalderen blev de to romanske kirker udbygget med vesttårn og våbenhus, og begge fik nye, kalkmalede dekorationer. I Ballerup Kirke, hvor de ældste motiver er fra overgangen mellem romansk og gotisk tid, vises Kain og Abels ofringer. Mest iøjnefaldende er dog de sengotiske malerier, der er udført af Kongstedværkstedet i årene 1425‑40. De velbevarede og veludførte dekorationer forestiller bl.a. kirkens værnehelgen, pilgrimsapostlen Jakob den Ældre, samt scener fra Jesu liv. I Måløv Kirke blev udsmykningen udført af Isefjordsværkstedet, der virkede i årene omkring 1460‑80. Hovedparten af disse malerier blev dog fjernet ved fritlægning af væggenes romanske udmalinger.

Kirker i den efterreformatoriske periode

I den første tid efter Reformationen var der ingen nye kirkebyggerier eller -udvidelser. Først med udvidelsen af Ballerup Kirke 1885‑86 kom nyt areal under tag. Tilbygningen, der er tegnet af J.D. Herholdt i historiserende stil, er opført af røde teglsten i munkestensformat og består af et nordre sideskib samt sakristi. Egentligt nybyggeri blev først gennemført med indvielsen af Skovvejskirken i 1968, efterfulgt af Skovlunde Kirke i 1972 og året efter Vestkirken, tegnet af Svend Høgsbro; alle disse tre er opført af røde teglsten.

I Skovlunde Kirke, hvor facader og bagmure består af store, blanke teglflader, er bygning såvel som inventar tegnet af Aage Porsbo. Dele af inventaret er dog fornyet ad flere omgange. Det omfatter bl.a. glasmalerierne fra 1982 af Jens Urup og fire malede højtidsskabe samt et udgangsbillede af Erik Hagens fra 2014, i øvrigt kunstnerens første kirkeudsmykning. Også i Vestkirken er inventaret løbende fornyet, bl.a. med Henning Damgård-Sørensens døbefont fra 2006.

Kommunens nyeste kirke, Hedegårdskirken fra 1982, der er opført af gule teglsten, er tegnet af den erfarne kirkearkitekt Holger Jensen. I kirkerummet, der hæver sig over de omkransende menighedslokaler, springer særligt Bent Exners alterkors i øjnene.

Videre læsning

Læs mere om kultur i Ballerup Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Kirkegårde

Se alle artikler om Kirker