Fakta

Malerierne er placeret i kor. Malerierne er dateret til 1560-1590 (1550-1630 Renæssance). Malerierne er malet af et ukendt værksted.

Kalkmalerierne

Kalkmalerierne i Skæve Kirke forestiller dagligliv og Kristi lidelse, død og opstandelse. Malerierne viser Jakob den Ældre (Apostel), Johannes (Apostel), Judas Iskariot (Apostel), Kristus/Jesus (Guds søn), Peter (Apostel), Pilatus (Statholder), Simon af Kyrene (Kristi korsbæring) og Maria (Jesu moder). Derudover indeholder kalkmalerierne topornamenter, rankeslyngornamenter og planteornamentik borter. De ornamentale detaljer viser motiverne blomst (naturalistisk) og ranke og blad.

Kalkmalerierne er bevaringsværdige. Scener fra Kristi lidelseshistorie muligvis efter middelalderlige forlæg men med modernisering i dragterne.

Malerierne på korets hvælv og vægge er i en tilfredsstillende bevaringstilstand. Malerierne fremstår dog med eftermørkninger i figurfelter samt i den lyse kalkbund, hvilket kan skyldes anvendelsen af Carlsbergpræperat til imprægnering og retouchering.

Kirken

Skæve Kirke har romansk kor og skib opført i granitkvadre på skråkantsokkel. Korets syd- og østside er ombygget i tegl i senromansk tid, og det samme er sket for skibets sydside i sengotisk og nyere tid. I sengotisk tid har kor og skib fået hvælv. I samme periode opførtes et vesttårn med samtidigt hvælv i tårnrummet. Dette vesttårn er senere nedrevet til skibets murhøjde og indgår nu som en vestforlængelse i skibet. I 1789 er opført et spinklere tårn vest herfor. Et tidligere våbenhus på skibets sydside blev nedrevet midt i 1800-tallet.

Videre læsning

Læs mere om kirker i Frederikshavn Kommune

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links