Markusløven.

.

Fakta

Malerierne er placeret i kor og hovedskib. Malerierne er dateret til 1275-1930 (1830-1930 Historicisme og 1275-1375 Tidlig gotik). Malerierne er malet af et ukendt værksted.

Kalkmalerierne

Kappeflige mod nordøst.
.

Kalkmalerierne i Tårnby Kirke forestiller Markus (Evangelist), Johannes (Evangelist), Matthæus (Evangelist), Lukas (Evangelist), Helligånden, våbenskjolde, indskrifter, dyr, engle, vrængefigurer og masker og fabelvæsener og fantasivæsener. Derudover indeholder kalkmalerierne topornamenter, geometriske borter, planteornamentik borter og andre ornamenter. De ornamentale detaljer viser motiverne sparre, cirkel, firkant, rombe og trekant, krabbeblad, ranke og blad, stjerne, trappe, træ og busk, blomst (stilistisk), bånd, menneske, dyr og væsen og frugt og bær.

Kalkmalerierne er bevaringsværdige. I skibets 2., 3. og 4. fag er bevaret en tidstypisk ornamental udsmykning i hvælv og på dværgsøjler. Malerierne i langhuskirkens tre østligste fag er fra 1600-tallet, dvs. korets og skibets 1. fag er malet i 1914 af Thomas Skovgaard og indgår derfor ikke i registreringen.

Kalkmalerierne er vurderet som mulig behandlingskrævende. Der forekommer svindrevner i skibets 2., 3. og 4. fags hvælvkapper.

Kirken

Tårnby Kirke blev i romansk tid opført med kor, skib og vestligt tvillingetårn i kampesten iblandet kridtstenskvadre. Skibet fik i anden halvdel af 1200-tallet indsat tre krydshvælv, og tårnet fik måske på samme tid et senere nedbrudt krydshvælv. Et nordvendt våbenhus med to samtidige krydshvælv blev i første halvdel af 1300-tallet tilbygget i munkesten. I 1300-tallet rejstes et sydvendt kapel med samtidigt krydshvælv, bygget i munkesten og senere forhøjet med kridtstenskvadre. Et senmiddelalderligt sakristi står på nordsiden af det senere tilbyggede kor. I 1600-tallet er det oprindelige kor og tvillingetårnets overdel fjernet. Kirken blev i stedet forlænget mod øst med en langhusbygning i genanvendt kampesten og tegl, hvori der er sat tre krydshvælv. Mod vest er – formentlig ligeledes i 1600-tallet – sat et tårn på ydersiden af det oprindelige tårnrum, der nederst er bygget i kampesten, ovenover skiftevis med bælter af kridtstenskvadre og munkesten og fra anden etage i munkesten. Tårnet har samtidigt krydshvælv, og det oprindelige tårnrum fik ved denne lejlighed ligeledes isat krydshvælv. Kirken står i blank mur.

Videre læsning

Læs mere om kirker i Tårnby Kommune

Se alle artikler om

Eksterne links