Hellig tre konger på rejse.
.
Hellig tre konger på rejse.
.

Fakta

Malerierne er placeret i kor. Malerierne er dateret til 1510-1525 (1475-1550 Sengotik). Malerierne er malet af Sæbyværkstedet (o. 1505-1525).

Kalkmalerierne

Kalkmalerierne i Vesterø Kirke forestiller scener fra det nye testamente, Jesu barndomshistorie, dagligliv, moraliteter, fabler og talemåder. Malerierne viser Melchior (Konge), Caspar (Konge), Balthazar (Konge), Kristus/Jesus (Guds søn), Maria (Jesu moder), Josef (Marias trolovede/mand), indskrifter, dyr, fabelvæsener og fantasivæsener, vrængefigurer og masker. Derudover indeholder kalkmalerierne strøornamenter, geometriske borter, andre borter, andre ornamenter og planteornamentik borter. De ornamentale detaljer viser motiverne sparre, blomst (stilistisk og naturalistisk), omvundet bånd, omvundet stav, stjerne, knækbånd, ranke og blad.

Kalkmalerierne er særdeles bevaringsværdige. En meget smuk og detaljerig fortælling om de hellige tre kongers rejse og Kongernes møde med og tilbedelse af det lille Jesusbarn. Alle scener indeholder vigtige detaljer fra samtidens dagligliv samt flere scener med moraliteter.

Kalkmalerierne er vurderet som behandlingskrævende. Kalkmalerierne i korhvælvet er temmelig hårdt restaureret. Tilsyneladende har man under den sidste istandsættelse undladt at rense figurerne, der fremtræder mørke i forhold til baggrunden. Der er udbredte aktive saltskader, særligt i fligene men også partielt i kapper. Østkappens og sydkappens motivfelter er mest medtagne. Der er udbredte misfarvninger. Der bør iværksættes en forundersøgelse med henblik på en afklaring af saltproblematikken.

Kirken

Vesterø Kirke, hvis middelalderlige dele er helt i røde og gule munkesten, har skib med lidt smallere kor – muligvis fra senromansk tid. Skibet har bjælkeloft og koret et sekundært gotisk hvælv. Det sengotiske vesttårn har trappehus mod nord og ottedelt hvælv i tårnrummet. Våbenhuset på skibets nordside er opført 1885 som erstatning for et tidligere våbenhus i bindingsværk. Endnu tidligere var et våbenhus på skibets sydside.

Videre læsning

Læs mere om kirker i Læsø Kommune

Se alle artikler om

Eksterne links