Kapellet på Gråbrødre Kirkegård
.
Kapellet på Gråbrødre Kirkegård
.

Kapellet på Gråbrødre Kirkegård ligger på Store Gråbrødrestræde 12 B i Roskilde Kommune. Bygningen er fredet.

Beskrivelse

Kapellet ligger tilbagetrukket i den landskabeligt udformede kirkegård, der omsluttes af Meldahls ringmur i røde teglsten, kronet af et "halvtag" af røde teglsten. En allé af høje træer forbinder kapellet og Meldahls rundbuede, romansk inspirerede portal med cementkors af Henning Wolff. Kapellet er efter sigende udformet af Wolff udfra Meldahls grundidé om en simpel hvælvet hal med lys fra et stort sidevindue. Kapellet fremstår som en lille længebygning med apsis og en kort sidefløj, alt i rød blankmur. Sadeltagene er teglhængt med sorte sten og apsis´ halvcirkulære tag tækket med zinkplader. Bygningen prydes af store, meget karakteristiske, aftrappede gavlpartier med rundbuer, der stilistisk tager afsæt i romansk stenbyggeri og venetiansk renæssancearkitektur. Rundbuemotivet gentages i vestgavlens tilbagetrukne "vindfang" og i kapellets porte, døre og vinduer, der alle synes at være de oprindelige. Gennemgående er hele bygningen præget af en stærk glæde ved teglstenen og dens mange muligheder, og der er gjort flittigt brug af dekorativt mønstermurværk. Vestgavlens portalbue, der støttes af små teglstenssøjler med cementkapitæler, er desuden opført i profilerede formsten . et dengang nyt arkitektonisk element, som skulle få stor betydning for teglstensbyggeriet fremover. Interessen for det dekorative ses endvidere i kapellets døre, der har fint udskårne mønstre i form af rosetter m.v., og i de blysprossede vinduer, hvor almindeligt glas veksler med flaskebundglas i bl.a. korsmønstre. I det indre rummer kapellet to større rum med halvrund apsis mod vest, mod øst en forstue/garderobe og mod nord køkken og toiletter i den meget korte "tværfløj". Forstuen har nye, lyse klinkegulve, hvidmalede vægge og hvidmalet, bræddeklædt loft med synlige bindbjælker. Hovedrummene, hvoraf det vestligste anvendes ved bisættelser, har hvælvede, hvidmalede lofter, hvidmalede vægge og nye bræddegulve. Hovedrummets loftshvælv støttes af fire rundbuede portaler med trukne, profilerede gesimser. Over det østlige hoverums dobbeltfløjede fyldningsdør ses et tværgående galleri med rækværk med drejede balustre. Kapelrummene er enkelt møbleret med løse stole.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om

Eksterne links