Karlsgårde Vandkraftværk ligger på Karlsgårde Søvej 64 i Varde Kommune. Bygningen er fredet.

Bygningshistorie

Den mentale forberedelse til at etablere et vekselsstrømssystem i området ved Karlsgårde synes at være udgået fra J. TH. Arnfred (1882-1977), der var en af fortalerne for elektrificeringen af Sydvestjylland. Arnfred havde været medhjælp for Paul la Cour på Askov Højskole og havde senere uddannet sig til elektroingeniør. Han holdt flere foredrag i det sydvestjyske område blandt andet et i Henne Forsamlingshus kort før jul i 1913, hvor tilhørende enedes om at etablere et udvalg med gårdejer P. Gammeltoft Hansen som formand, der skulle undersøge mulighederne for at tebalere et samlet system for landsdelen. Fra anden side arbejdede sagfører Oldager, der sad i Varde byråd, med planer om at udnytte vandkraften i Holme og Varde Å. Han samarbejdede med ingeniør Ulrik Petersen, som var tilsynsførende ved anlæggelsen af jernbanen Grindsted-Varde. Sammen med den københavnske ingeniør Krebs lavede Ulrik Petersen et projekt til et vandkraftværk ved Karlsgårde.

Projektet blev i 1918 forelagt udvalget fra Henne Forsamlingshus og dannede udgangspunktet for etableringen af andelsselskabet Sydvestjysk Andels Elektricitets Forsyning (SAEF), der organiserede en række lokale transformatorforeninger. I 1919 indgik foreningen et samarbejde med Esbjerg elektricitetsværk for at sikre den mest rationelle udnyttelse af vandkraften. Det første anlæg udnyttede kun vandet fra Holme Å ved at lede åens vand gennem den syv km. lange Holme Kanal til den 1,5 km. lange dæmning ved Karlsgårde Sø. Under anden verdenskrig udvidedes anlægget betydeligt. Som det havde været planen allerede i 1918 udgravedes den 10 km. lange Ansager Kanal fra Varde Å ved Ansager til Holme Å-kanalen og samtidig udvidedes værket med en kaplanturbine således at værkets kapacitet steg fra ca. 1,2 til ca. 5 mil. Kwh. om året. I 1950 overgik værket til Esbjerg Forsyningsvirksomheder, i dag Vestenergi.

Beskrivelse

Karlsgårdeværket ligger i Varde Ådal og drives af vand fra Grindsted, Ansager og Holme Åer. Vandet føres via den 7 km lange Holme Kanal fra 1919 og den 10 km lange Ansager Kanal fra 1942 til Karlsgårde Sø, hvor det opstemmes af en hesteskoformet ca. 1½ km lang dæmning. Herfra ledes det gennem tre støbte kanaler til kraftværket. Vandet udledes gennem en kort kanal til Varde Å.

I forbindelse med Kraftværket er der opført en gruppe funktionærboliger et stykke vest for værket. Kraftværket ca. 34 x 5 m, der er opført i jernbetonskeletkonstruktion, består af en enetages maskinhal og et treetages fordeller og transformatortårn. Skeletkonstruktionens felter står i rød blankmur, dog er de i langsiden mod vest støbt i beton. Maskinsalen oplyses gennem høje dobbelte og tredobbelte stålvinduer, der afbrydes af et murbånd ud for de langsgående bjælker, som bærer løbekranen. De to bygningsdele dækkes af flade tage, der i nyere tid er beklædt med pap. Bygningen står uden de mere eller mindre klassicerende detaljer, som kendes fra f.eks. spinderibygningerne i Brede (1908), Nyt Maskinværksted på Holmen (1916) eller Vestbirk Kraftværk.

Ved at placere apparat- og transformatorrummene oven på hinanden dannes et tårn, hvorfra elledningerne føres bort. I det indre står bygningen stort set uændret. I fordelertårnet er væggene hvidmalede og betongulvene grå. I maskinhal og tavlerum er væggene gule for neden og derover hvide. Gulvene prydes af sorte og hvide kakler. Tavlerummet var oprindeligt adskilt fra maskinhallen med en enkel glasvæg, men der er nu opsat en ekstra lydreducerende glasvæg. Den tekniske udrustning er stort set fjernet i fordelertårnet, men i den øvrige del af værket er den bevaret.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om

Eksterne links