Oversigt - Set fra V
.
Oversigt - Set fra Ø
.
Oversigt - Set fra SØ
.

Faktaboks

Kommune
Bornholms Regionskommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
533561
Sted- og lokalitetsnummer
060201-281
Anlæg
Skanse, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Kattesletsskansen Skansen har en hovedretning omtrent øst-vest, lidt buet form, front mod syd-sydvest. 7 m bred i bunden, 1 m bred i kronen, 30 m lang ig indtil 1 m høj over det bagved liggende jordsmon, den vestlige ende en del affladet. Skansen ligger på klippe- skrænten ovenover lavningen, dens østende 75 m nordvest for "Kattesletgården"s nordlige længe, dens vestende 12 m fra den nordfra kommende vej. Skansen ligger ca. 2100 m vest for Bo- dilskirken. (skanseliste nr. 115)

Undersøgelseshistorie

1985
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorKattesletskansen forefundet som beskrevet i fredningstekst. 1,5 x 32 x 10 m. Bevoksning: 1985: Græs og Løvkrat
2008
Diverse sagsbehandling - Det Kulturhistoriske CentralregisterLokaliteten mgl. data.
2014
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi

Skanse

Skanse, militært befæstningsanlæg, oftest et jordværk. Skansen kan være et enkeltanlæg, fx en kystskanse, som de blev brugt under krigen 1807-14, eller et led i en større feltbefæstning, fx skanserne i Dybbøl 1864. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links