Kirkehøjgård ligger på Kirkevej 5 i Faaborg-Midtfyn Kommune. Bygningen og omgivelser er fredet.

Kulturhistorisk værdi

Den kulturhistoriske værdi ved Kirkehøjgård knytter sig i det ydre til det samlede autentiske anlæg i god samhørighed med kirken overfor og de øvrige omgivelser. Endvidere til den høje grad af originalitet med næsten komplet bevaret bindingsværk og stråtag på både stuehus og avlsbygninger.

For stuehuset knytter den kulturhistoriske værdi sig endvidere til de mange indvendige detaljer så som fyldingsdøre med simple håndsmedede låse og bukkehornhængsler, samt den kampestenssatte kælder med gulv af toppede brosten.

For avlsbygningerne knytter den kulturhistoriske værdi sig udvendig til bygningernes historiefortælling om gradvis udvikling og sammenbygning, specielt ved det nordvestlige hjørne.

I avlsbygningernes indre knytter den kulturhistoriske værdi sig til sporene fra tidligere funktioner og brug.

Arkitektonisk værdi

Den arkitektoniske værdi ved Kirkehøjgård knytter sig til ejendommens beliggenhed som en del af et landbymiljø omkring kirken. Desuden til den ved opførelsen, (størstedelen i midten af 1800-tallet) tidstypiske bindingsværkskonstruktion på landet. For nordlængens vedkommende desuden til resterne af den ældre sulekonstruktion.

For stuehuset er der endvidere arkitektonisk værdi ved den tætte vinduessætning med to-rammede vinduer med seks ruder i hver ramme. Længernes stråtage og stuehusets tre skorstene er også en del af den arkitektoniske bevaringsværdi.

I stuehusets indre knytter den arkitektoniske værdi sig til de gamle fyldingsdøre med håndsmedede, simple bukkehornsbeslag.

I det indre af avlsbygningerne knytter den arkitektoniske værdi sig til de synlige konstruktioner, herunder resterne af sulekonstruktionen i nordlængen, samt til båse, bokse og lignende inventar.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om

Eksterne links