Kliplev Kro
.
Kliplev Kro
.

Kliplev Kro ligger på Torvet 2 i Aabenraa Kommune. Bygningen er fredet og har tinglyst bevaringsdeklaration.

Bygningshistorie

Hovedbygningen er fra 1700-tallet, formentlig opført af bygmester, Lorenz Jacobsen, der også opførte Kliplev Præstegård, hvilket paneler m.m. antyder. Midterkvisten er fra 1852.

Beskrivelse

Kliplev Kro ligger midt i Kliplev, umiddelbart over for kirken. Kroen består af en fredet hovedbygning, der vender facaden mod kirken, samt en med hovedbygningen sammenbygget, ikke fredet sidelænge. Hertil kommer en mindre, ikke fredet fritliggende bygning, der delvist lukker gårdspladsen. Hovedbygningen er en grundmuret og hvidkalket, én etage høj bygning med sort sokkel og afvalmet stråtag samt en gavlkvist i facaden mod kirken. I tagfladen mod gården sidder to mindre kviste og i rygningen to murede skorstenspiber med sokkel og krave. Bygningens vinduer er ældre og traditionelle, torammede og trerudede vinduer med blåt opstrøgne karme og hvide rammer. Sålbænke og hjørnebåndsbeslag er tillige opstrøget med blåt. På gavlkvisten sidder initialer samt årstallet 1852 udført i smedejern. Hoveddøren sidder i en kurvehanksbuet døråbning og udgøres af en ældre, tofløjet fyldingsdør med kraftigt svungne fyldinger og pilasterformet slagliste. På gårdsiden sidder en traditionel fyldingsdør samt en nyere, tofløjet dør med opsprossede glaspartier i øverste halvdel. I det indre er hovedbygningen kendetegnet ved en delvist opretholdt, ældre planløsning med køkken mod gården og krostuer mod gaden. Længst mod syd findes et større, gennemlyst rum præget af nyere overflader samt en større åbning, der fører til den ikke fredede sidelænge. I krostuerne findes et ældre, velbevaret interiør med panelerede vægge, en bræddeskillevæg, spor efter tidligere alkover, fyldingsdøre og profilerede loftsbjælker. Der er bevaret en række ældre døre, enkelte med bukkehornsbeslag, håndsmedet beslagværk og låsetøj, samt ovnnicher, ovne, kakkelovne og bræddelofter med synlige bjælker. Tagetagen er uudnyttet.

Miljømæssig værdi

Kliplev Kros miljømæssige værdi knytter sig til beliggenheden i krydset mellem Torvet og Kliplev Hovedgade, umiddelbart over for kirken og præstegården. Med sin centrale placering og brolagte forplads med smedejernsværn, sikrer Kliplev Kro det autentiske og helstøbte landsby-kulturmiljø, som findes omkring kirken.

Kulturhistorisk værdi

Kliplev Kros kulturhistoriske værdi knytter sig i det ydre til hovedbygningens repræsentative facade med gavlkvist, ubrudt tagflade og tofløjet fyldingsdør, der med sin orientering mod vejen, tydeligt signalerer krofunktion. Hovedbygningens ældre vinduer med stabler fra de tidligere skodder samt initialer og årstal i støbejern har ligeledes kulturhistorisk værdi. Hertil kommer forskellen på den repræsentative, offentlige facade og den mere anonyme gårdside. Det vandret afskårne stråtag er et egnskarakteristisk træk.

I det indre knytter den kulturhistoriske værdi sig til den ældre planløsning med bevaret hovedskillerum samt køkken mod gården og krostuer mod gaden. I krostuerne har det ældre interiør med panelerede vægge, spor efter alkover med udskårne pilastre og dørstykker, samt skabe og disk stor kulturhistorisk værdi. Dertil kommer hovedbygningens mange ældre én- og flerfyldingsdøre med håndsmedet beslagværk og bukkehornsbeslag, ovne og ovnicher, samt bræddeskillevæg ligeledes har stor kulturhistorisk værdi.

Arkitektonisk værdi

Kliplev Kros arkitektoniske værdi ligger i det ydre i den langstrakte hovedbygnings kraftige formsprog, hvis store, ubrudte stråtag med det markante udhæng og den vandrette afskæring giver bygningen soliditet og tyngde. De opstrøgne sålbænke, karme og vinduesbeslag samt den herskabelige hoveddør giver hovedbygningen karakter og elegance. I det indre knytter den arkitektoniske værdi sig til krostuernes ældre interiør, der overalt er præget af kraftigt bemalede, panelerede vægge og bræddelofter med profilerede bjælker, der får rummene til at fremstå med en høj grad af autenticitet.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om

Eksterne links