Oversigt set fra NV
.
Oversigt set fra SV
.
Oversigt set fra SV
.

Faktaboks

Kommune
Hjørring Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
06112
Sted- og lokalitetsnummer
100107-11
Anlæg
Klokkestabel/-tårn, Middelalder (dateret 1067 e.Kr. - 1535 e.Kr.); Kirkegård, Middelalder (dateret 1067 e.Kr. - 1299 e.Kr.); Kirke, Middelalder (dateret 1067 e.Kr. - 1299 e.Kr.)

Original fredningstekst

Matr.nr.: Umatr. kirkegård Lyngby gamle kirkegård Kirkegård med dige, klokkestabel og rest af grave.

Undersøgelseshistorie

1946
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
1960
Registrering via historisk dokumentation - Uspecificeret institution
2002
Registreringsprojekt/ødekirker - Vendsyssel Historiske Museum
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Nordjyllands Historiske MuseumBlev fundet som beskrevet. Digitaliseringen er sket på baggrund af Orto 99 og dermed arealmæssigt ikke i overensstemmelse med 2011-forholdne. Kysterosionen har været betydelig i den mellemliggende årrække.
2017
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Nordjyllands Historiske Museum

Middelalder

Middelalderen er betegnelsen for den periode, der følger umiddelbart efter vikingetiden. I løbet af ældre middelalder blev mange af de danske købstæder grundlagt, ligesom der skete en voldsom bebyggelsesudvidelse på landet med etablering af mange nye landsbyer. Hertil kommer etablering af borge og senere herregårde på store og små voldsteder overalt i landet. En del af disse er i dag bevarede som fortidsminder. Det samme gælder eksempelvis en række ruiner af delvis nedrevne bygningsværker både i byerne og på landet samt gravsteder, ødekirkegårde og helligkilder. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links