Klostermølle
.

Klostermølle ligger på Klostermøllevej 48 A, B og D i Horsens Kommune. Bygningen er fredet.

Beskrivelse

Klostermølle ligger i det skovrige Midtjylland nær Gudenåens udløb i Mossø. Som navnet antyder begyndte virksomheden oprindelig som kornmølle for et kloster, det nærliggende Voerkloster, der var grundlagt omkring 1150 af benediktinerne. Munkene ændrede Gudenåens naturlige løb ved at bygge en 1,5 km lang kanal, der førte åens vand forbi møllebygningen. Efter at munkene havde forladt klostret i 1552, fortsatte kornmølleriet.

1872 blev anlægget overtaget af møller Hans Herman Holst, der udover kornmølle ønskede at drive et træsliberi på stedet. Anvendelsen af træ som råstof i papirfabrikationen blev introduceret af tyskeren F.G. Keller, der i 1843 fandt frem til at anvende træslib i stedet for klude. Ved etableringen af træsliberiet i 1873 blev Klostermølle det fjerde træsliberi i Danmark. Det første er anlagt 1865 i Vingsted Mølle ved Vejle. Som følge af faldende priser på træmasse og et betydeligt underskud på regnskabet igangsatte virksomhedens nye direktør Svend Aage Schoboe-Madsen i midten af 1930-rene produktionen af pap, der var baseret på egen forarbejdning af den tidligere videresolgte træmasseproduktion. Virksomheden blev lukket 1975 efter en brand året før.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om

Eksterne links