Korup Sø var en lavvandet sø øst for Rønde med et vandareal på 149 ha. For at tilfredsstille 1800-tallets behov for landbrugsland måtte flere af søerne på det sydlige Djursland ofres af hensyn til fremskridtet. Blandt dem var Korup Sø, som blev udtørret i 1872 af lokale bønder ved omlægning af Korup Å og Feldbæk. I 1916 blev der rejst en vindmølle, som skulle stå for udpumpningen af vand, og i de følgende årtier blev der gravet betydelige mængder tørv i det afvandede område. Afvandingsanlægget er flere gange blevet renoveret med statsstøtte. Det skete bl.a. i 1937, hvor det fik en elektrisk pumpe, og igen i 1959.

Videre læsning

Læs mere om Kulturlandskabet i Syddjurs Kommune

Se alle artikler om Kulturlandskaber