Fjerde udgave af Weilbach. Dansk Kunstnerleksikon (ofte kaldt Weilbachs Kunstnerleksikon) rummer oplysninger om og beskrivelser af knap 8.000 danske billedkunstnere og arkitekter samt udenlandske kunstnere med tilknytning til Danmark.

Leksikonet udkom i trykt form i 1994-2000, og websitet www.kulturarv.dk/kid indeholder den digitale version af denne udgivelse. Weilbachs Kunstnerleksikon bliver ikke opdateret, så de viste oplysninger stammer fra 1994, hvor redaktionen af den trykte udgave sluttede.

Kunstindeks Danmark er det centrale register over kunstværker i danske statslige og statsanerkendte museers eje. Registeret blev oprettet i 1985 og drives i dag af Slots- og Kulturstyrelsen. Museerne registrerer og opdaterer selv oplysningerne. Informationerne om kunstnere på trap.lex.dk er trukket fra databasen i årene 2016-2021, og kan derfor være forældede. Informationerne bliver ikke opdateret på trap.lex.dk.

Trap Danmark beskriver billedkunsten for hver af landets kommuner. I disse artikler nævnes en række kunstnere, der er født og/eller har virket i den pågældende kommune. For de fleste af disse kunstnere tilbyder Trap Danmark en artikel baseret på indhold fra Weilbachs Kunstnerleksikon med oplysninger om kunstnerens biografi, genealogi og uddannelse foruden links til oplysninger om udstillinger, litteratur og værker på www.kulturarv.dk/kid, samt en faktaboks med Kunstindeks Danmarks oplysninger om bl.a. fødested, dødssted og virkested.

Det Kgl. Bibliotek opfordrer evt. rettighedshavere til tekster indeholdt i Weilbachs Kunstnerleksikon til at tage kontakt, såfremt de mener at have krav på et honorar.

Videre læsning

Mere om databaser på trap.lex.dk

Eksterne links